#Corona 7WFG: 3 nieuwe meldingen en 1 ziekenhuisopname

Weer drie nieuwe meldingen van nieuwe COVID19-patiënten: Medemblik +1 (67), Hoorn +1 (76) en Opmeer +1 (8)
Hoorn kent ook 1 ziekenhuisopname (31)

RIVM

Vandaag zijn er 75 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 66 patiënten als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Er zijn vandaag 655 nieuwe besmettingen gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , dat maakt het totaal op 37845.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.


COVID-19 geconstateerd op twee nertsenbedrijven

Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en daarmee ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met COVID-19. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een rol spelen in de verspreiding van COVID-19.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van het ministerie van LNV
Lees hier meer over dieren en COVID-19

2 Reacties

  1. Voor zover mij bekend worden er vooralsnog geen bijzondere kwaliteitseisen gesteld aan mondkapjes. Mogelijk zou dan in een aantal gevallen de col van een coltrui een praktische oplossing kunnen zijn.
    En mogelijk is een desinfectiemiddel dat bediend wordt door een voet zoals bij een pedaalemmer uit hygiënische en om gezondheidstechnische redenen te prefereren boven een middel waar iedereen maar met een vinger op een knopje drukt en dan veelal ook een flacon met een hand omvat.

    Like

  2. Bij het coronavirus wordt vooral gesproken over de mond, keel en luchtwegen. Maar waarom wordt er eigenlijk nooit gesproken over de oren.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: