Inwoners NHN tevreden over aanpak overheid en de saamhorigheid in de samenleving, zorgen over gezondheid en economie

Inwoners Noord-Holland Noord tevreden over aanpak overheid en de saamhorigheid in de samenleving, zorgen over gezondheid en economie


Een grote meerderheid (87%) van de respondenten heeft vertrouwen in de manier waarop de overheid omgaat met het coronavirus, en 78% vindt dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen. De meeste inwoners, die de vragenlijst hebben ingevuld, geven aan de verschillende maatregelen goed op te volgen.

Veel inwoners melden wel dat zij zich zorgen te maken over hun gezondheid, de economie en de ontwikkeling van kinderen op school. Positief is dat 57% meer saamhorigheid in de samenleving ervaart, en dat veel mensen aangeven dat ze nu meer aandacht hebben voor de mensen om hen heen. Dit – en meer – blijkt uit het belevingsonderzoek dat in de eerste helft van april is uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Het belevingsonderzoek is gebaseerd op de reacties van 4.084 inwoners uit Noord-Holland Noord van 16 tot 94 jaar. Bekijk de onderzoeksresultaten in de vorm van een factsheet op de Gezondheidsatlas http://www.gezondnhn.nl.