Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn

Hoorn – Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmorgen 23 april een werkbezoek gebracht aan woonzorglocatie Lindendael in Hoorn, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. De Koning sprak met diverse medewerkers van Omring over de impact die het coronavirus heeft op hun werk en de organisatie. Uiteraard werden de benodigde maatregelen getroffen om het werkbezoek plaats te kunnen laten vinden.

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de ‘praatkeet’ die Omring deze week heeft ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners op een veilige manier in contact kunnen blijven met hun familie.

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn

Daarna sprak hij met het beleidsteam van Omring dat zich specifiek bezighoudt met de coronacrisis. Tijdens het gesprek met onder andere Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring, kwam aan de orde welke maatregelen de organisatie heeft moeten treffen en wat dit betekent voor de medewerkers, de cliënten en bezoek.

In een tweede gesprek met onder meer een verpleegkundige, een verzorgende en een teamcoach voor dagbesteding, werd dieper ingegaan op de impact van alle corona-maatregelen voor de bewoners, familie en de medewerkers van woonzorglocatie Lindendael. 

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn

Vervolgens sprak de Koning met medewerkers van thuiszorgteams en de wijkverpleging van Omring over hun ervaringen. Hierbij werd ook ingegaan op de impact van alle maatregelen voor mensen met dementie en zorg op afstand.

In het laatste gesprek kwam de specialistische Covid-19 afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan de orde. Deze afdeling wordt normaliter gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een bezoek aan de binnentuin van Lindendael waar een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning op afstand konden begroeten.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Omring vereerd werd bezoek door het Koninklijk Huis. Op 31 maart jl. verraste Koningin Máxima namelijk bewoners en medewerkers van woonzorglocatie Nicolaas (Lutjebroek) met een videogesprek om hen een hart onder de riem te steken. Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Foto’s door Albert Nieboer.

%d bloggers liken dit: