HHNK draagt ‘polderwegen’ over aan gemeenten

Kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg – © CAPAND

Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft in het kader van de Wet Herverdeling Wegbeheer (WHW) uit 1993 een proces gestart om de wegen die door HHNK worden beheerd over te dragen aan de gemeenten. HHNK streeft ernaar om dit proces in 2025 afgerond te hebben. Het bevoegd gezag voor deze overdracht is de Provincie.

Themabijeenkomsten
Voor dit overdrachtsproces is voor West-Friesland op 10 juli 2017 een Intentieovereenkomst getekend door twee partijen: HHNK en VVRE; de VVRE tekende namens de zeven West-Friese gemeenten. De raden van de zeven betrokken gemeenten dienen goed geïnformeerd te worden over de wegenoverdracht. Daartoe zijn in alle zeven gemeenteraden Themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin is eenzelfde presentatie gegeven om het overdrachtsproces toe te lichten en raads- en commissieleden in de gelegenheid te stellen om in het kader van de beeldvorming vragen te stellen.

Kernboodschap
HHNK heeft de wegenoverdracht aan alle gemeenten in het verzorgingsgebied van HHNK ingezet. Hieraan zijn voor de betrokken gemeenten risico’s verbonden: technisch (wat krijgen we overgedragen), organisatorisch (kunnen we die nieuwe taken wel aan), maar vooral financieel (krijgt de burger niet de rekening gepresenteerd). In de Themabijeenkomst zijn raads- en commissieleden geïnformeerd over het overdrachtsproces, opdat de raad daar later dit jaar besluiten over kan nemen.

Kruispunt Ged. Laanweg – Gerrit de Vriesweg – © CAPAND

Consequenties
De financiële consequenties van de wegenoverdracht kunnen voor de gemeente Medemblik aanzienlijk zijn. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin de zeven West-Friese gemeenten onderling solidair blijven om de lasten van het wegenonderhoud gezamenlijk te dragen. Hierover wordt de komende tijd tussen de zeven gemeenten onderhandeld. Het college zal het onderhandelingsresultaat ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Eén reactie

  1. dit is afschuiven op de Gemeentes, wat doet het HHNK eigenlijk nog wel??? zelfs de sloten worden niet meer door hun gebaggert,

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: