Miljoenentekort Sociaal Domein gemeente Medemblik

“We hebben de balans voor het sociaal domein opgemaakt. Hieruit blijkt dat er, in tegenstelling tot een eerdere prognose in de herfstnota, sprake is van een tekort van €2.747.000,-. Deels zijn dit incidentele kosten ten laste van 2019. Voor een deel gaat dit om structurele kosten zoals hogere zorgkosten die ook een impact hebben op de meerjarenbegroting,” begint de Informatienota van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

In de herfstnota 2019 informeerde het college de gemeenteraad dat de gemeente op koers lag met de kosten sociaal domein over 2019. Dit was gebaseerd op de cijfers tot en met augustus. Dit beeld moet het college “stevig bijstellen”. Het college komt uit op een tekort voor 2019 van minimaal €2.747.000. Een deel van deze kosten zijn incidentele kosten. Voor een deel hebben de gestegen kosten ook een structureel effect op de meerjarenbegroting. Volgens het college vraagt dit om een verdere analyse en verdieping, waarbij ook rekening gehouden wordt met enkele onzekerheden. “We verwerken dit in de kadernota en de meerjarenraming,” aldus het college in de nota.

Bekijk hier de volledige nota. (PDF-bestand)

%d bloggers liken dit: