Gemeenteraad stelt lokaal economisch uitvoeringsprogramma EUM 2020 vast

Raad stelt lokaal economisch uitvoeringsprogramma EUM 2020 vast

Op 16 april stelde de gemeenteraad het lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM 2020) vast. Dit programma loopt vanaf dit jaar tot en met 2024 en bestaat uit 3 thema’s: ontwikkeling, dienstverlening en strategisch positioneren.

Met de huidige ontwikkelingen is het zwaartepunt van het programma logischerwijs verschoven. De nadruk ligt momenteel op thema 2; de dienstverlening en vooral op het helpen van de ondernemers in de gemeente. Het algemene ondernemersloket is daarom uitgebreid naar het speciale ondernemersloket Corona. In dit loket beantwoorden de accountmanagers bedrijven, met hulp van collega’s, vragen die bij de ondernemers leven. Van vragen over maatregelen ter voorkoming van besmetting tot vragen over de financiële maatregelen.

Wethouder Harry Nederpelt licht de verschuiving toe: “De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor ondernemers zelf, het personeel en hun bedrijven. Veel ondernemers maken zich zorgen. Hoe houd ik mijn bedrijf de komende tijd draaiende? Ook zetten de ondernemers zich in om de landelijke maatregelen uit te voeren om besmetting tegen te gaan. Voor vragen kunnen zij terecht bij  www.medemblik.nl/coronamaatregelen. We hopen natuurlijk dat de huidige situatie zo kort als mogelijk duurt.”

Het economisch uitvoeringsprogramma geeft de gemeentelijke ambitie aan en kent een langere looptijd. De raad besloot daarbij ook het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid nadrukkelijk te benoemen.

Doorontwikkeling en voorzieningen

De gemeente en ondernemers voeren samen projecten en activiteiten uit om investeringen en bestedingen aan te trekken. Dit doet zij voor het behoud en stimuleren van bedrijvigheid. Daarmee behouden en stimuleren we banen en voorzieningen zoals winkels voor onze inwoners. Verduurzaming is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld het verminderen van energieverbruik, de omschakeling naar duurzame energie en circulaire economie. De uitwerking van het programma gebeurt in 3 thema’s:

  • Thema 1. (Product)Ontwikkeling: Ondernemersklimaat en Vrijetijdsaanbod.
    Om bedrijvigheid en bezoekers aan te trekken dient het ondernemersklimaat en vrijetijdsaanbod op orde te zijn.
  • Thema 2. Dienstverlening: Ondernemersloket en Samenwerkingsverbanden.
    We zorgen ervoor dat onze dienstverlening en samenwerking met ondernemers op orde is. We stimuleren de samenwerking tussen ondernemers en de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ook richt de dienstverlening zich op de opstart, doorgroei en nieuwe vestigingen van bedrijven.
  • Thema 3. Strategische positionering: Ondernemersklimaat en Vrijetijdsaanbod.
    In dit thema promoten we het ondernemersklimaat en het vrijetijdsaanbod in onze gemeente.

Duurzame economie

Met deze 3 thema’s in het uitvoeringsprogramma stimuleert de gemeente voor de langere termijn een duurzame economie. Deze toekomstbestendige economie is belangrijk voor het behouden en ontwikkelen van banen en voorzieningen voor haar inwoners. Daarvoor is dit uitvoeringsprogramma opgesteld in nauwe samenwerking met ondernemers.