Zorgorganisaties bundelen krachten met de inzet van Corona thuiszorgteams

Om verspreiding van het Coronavirus te vertragen en ziekenhuizen te ontlasten starten zorgorganisaties Omring, Wilgaerden en Woonzorggroep Samen vanaf vandaag (10 april) in West-Friesland en de kop van Noord-Holland met twee Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting.

Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. Zorgorganisatie Omring draagt zorg voor de coördinatie met betrekking tot contact en aanmelding van cliënten. Dit zorgt voor efficiëntie en helderheid voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners.

Het Corona thuiszorgteam zorgt voor gerichte zorg aan cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting vastgesteld door de huisarts. Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis.

Wij zijn trots dat we de handen ineen hebben geslagen om met elkaar de beste zorg te kunnen leveren en gezamenlijk de strijd aan te gaan met het Coronavirus.

%d bloggers liken dit: