#Corona Gemeente Medemblik | Uitstel betalen gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers

#Corona Gemeente Medemblik | Uitstel betalen gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Het gaat om alle gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld OZB, rioolheffingen en verblijfsbelasting.

Deze belastingen worden dus met twee maanden opgeschoven. Deze maatregel geldt ook voor iedereen die de gemeentelijke belastingen in delen per maand betaalt. Het aantal nog te incasseren incassotermijnen en het maandbedrag van de incasso wijzigen niet. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020.

Aanmaningen en dwangbevelen

De gemeente verstuurt tot en met 30 juni 2020 ook geen aanmaningen en dwangbevelen voor deze gemeentelijke belasting.

Overige rekeningen

Ook overige rekeningen die gemeente stuurt (anders dan gemeentelijke belastingen) worden de komende twee maanden niet ingevorderd. Met uitzondering van dwangsommen en boetes die gegeven worden door het niet nakomen van de maatregelen die genomen zijn vanwege de corona crisis.

%d bloggers liken dit: