#Corona Andijk | Internetkerkdienst Goede Vrijdag

Ds. J. Staat

De kerkdiensten van de Gereformeerde kerk van Andijk worden sinds de afkondiging van de ‘corona-maatregelen’ door de regering op een aangepaste wijze gehouden in het kerkgebouw aan de Middenweg.

Goede Vrijdag

De Internetkerkdienst van vanavond begint om 19:30 uur. In deze dienst gaat ds. Staat voor en staat in het teken van Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus. Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Lees hier over de kruisiging en dood van Jezus.

#Corona Andijk | Internetkerkdienst Goede Vrijdag
Het interieur van de gereformeerde kerk in Andijk | Foto © CAPAND

Wat gebeurde er op die vrijdag?

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft hem een mantel en stuurt hem als een “nepkoning” terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen de moordenaar Barabbas en Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen hem een purperen mantel om. Ze lachen hem uit en slaan hem op zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; “kruisig hem”. Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en ‘wast zijn handen in onschuld’.

Jezus draagt zijn kruis – als onderdeel van de straf – en wordt daarbij geholpen door Simon van Cyrene. Rond negen uur ’s ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur ’s middags. Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op.

Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Hij wordt van het kruis afgenomen, in het bijzijn van zijn moeder, Maria en de apostel Johannes. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.

Waarom is de kruisdood van Jezus belangrijk?

De betekenis van de dood van Jezus ligt in het offer dat Jezus volgens de evangeliën heeft gebracht. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer. De offers in het Oude Testament moeten gezien worden als een voorafschaduwing van of vooruitzien naar de dood van Jezus. De geofferde dieren (vooral de lammeren) wezen er al op dat voor betaling van de schuld bloed nodig is. Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als het Lam van God. Door zijn dood heeft Jezus de schuld van de zonde betaald. Daardoor heeft Jezus ook Satan overwonnen. Christenen herdenken daarom op Goede Vrijdag de verlossing van de zonde en de overwinning op de duivel.

Internetkerkdienst

Er zijn geen gemeenteleden aanwezig tijdens de Internetkerkdienst. Ds. J. Staat spreekt de kijkers via internet toe en worden de psalmen en gezangen van deze dienst gespeeld door de organist, de tekst verschijnt in beeld. Beeld- en geluidskwaliteit zijn uitstekend.

Na afloop van de dienst verschijnt informatie op het beeld om kijkers in de gelegenheid te stellen een bedrag over te schrijven voor de collecte die normaliter tijdens de eredienst gehouden wordt maar nu kan worden voldaan middels een overschrijving.

De kerkdiensten worden op dezelfde tijden uitgezonden als wanneer een ‘gewone’ kerkdienst wordt gehouden, maar kunnen nadien ook worden teruggekeken via de website.

De kerkdiensten kunnen bekeken en beluisterd worden via de website van de Gereformeerde kerk in Andijk. Daarop staat ook vermeld wanneer de volgende uitzending van een kerkdienst zal plaatsvinden.

Ds. Staat schrijft met enige regelmaat een bericht op de website in de rubriek “Uit de Pastorie” om te blijven communiceren met de gemeenteleden. Ook houdt de predikant een telefonisch spreekuur zodat gemeenteleden met hem kunnen spreken. Informatie hierover is op de website te vinden.

%d bloggers liken dit: