Raad van de gemeente Medemblik gaat digitaal vergaderen || Dorpsraad: Hoe zit het met de ‘openbaarheid’ en ‘inspraakrecht’ van burgers?

Raad van de gemeente Medemblik gaat digitaal vergaderen || Dorpsraad: Hoe zit het met de 'openbaarheid' en 'inspraakrecht' van burgers?

De gemeenteraad van de gemeente Medemblik gaat digitaal vergaderen. In april en mei worden de raads- en commissievergaderingen in ieder geval niet fysiek gehouden. De eerste digitale raadsvergadering staat gepland voor 9 april. Er is een uitloopmogelijkheid gepland op 16 april. De eerste digitale commissievergadering staat op 23 april in de agenda. De vergaderingen van 19 en 26 maart gingen niet door vanwege de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken.

Bij de eerste digitale vergadering behandelt de raad verschillende voorstellen die geagendeerd waren voor de commissie van 26 maart 2020. Dat zijn een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Nibbixwoud Overspoor 8, Budget voor startersleningen en de Financiële verordening 2020. Daarnaast worden de onderwerpen die voor de raad van 19 maart waren geagendeerd behandeld. Dat zijn de raadsvoorstellen Investering renovatie kunstgrasvelden en Plan van aanpak accommodatiebeleid. Als hamerstukken worden geagendeerd: Lokaal economisch uitvoeringsprogramma Medemblik, Privacybeleid/aanwijzing functionaris gegevensbescherming en Stappenplan participatie.

Voor de commissie van 23 april wordt een bespreeknotitie aanbesteding zwembaden geagendeerd.

De themabijeenkomsten Bebouwing achter het lint en Bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.

Dorpsraad: Hoe zit het met de “openbaarheid” en “inspraakrecht”?

Raad van de gemeente Medemblik gaat digitaal vergaderen || Dorpsraad: Hoe zit het met de 'openbaarheid' en 'inspraakrecht' van burgers?

Dorpsraadsvoorzitter Gerrit van Keulen heeft er alle begrip voor dat de gemeenteraad op deze manier gaat vergaderen maar heeft wel een paar vragen: “Het digitaal vergaderen is een hele goede oplossing vanwege de maatregelen die gelden, we moeten met z’n allen voorkomen dat anderen ziek worden en dat het virus verspreid wordt en tegelijkertijd moet het democratisch proces gewoon doorgang vinden anders staan we als samenleving helemaal stil en gebeurt er niets meer, complimenten dus aan de gemeente om dit op deze manier op te lossen! Maar hoe zit het met de ‘openbaarheid’ en het ‘inspraakrecht’ van burgers? Daar rept het persbericht van de gemeente niet over. We hebben de Griffie gevraagd hoe dat wordt ingevuld.”

De gemeente antwoordde snel via Twitter:

%d bloggers liken dit: