#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames

#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames
Overzicht Noord-Holland Noord op basis van concrete aantallen ziekenhuisopnames.

04-04-2020 | In de Regio Noord-Holland Noord zijn er in totaal 14 nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Hoeveel mensen ziek thuis liggen is niet bekend. Het aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 206. Een deel van deze opnames betreft patiënten die opgenomen zijn geweest!

In de regio van de 7 West-Friese gemeenten zijn er sinds gisteren 3 nieuwe COVID19-patiënten opgenomen. En die drie zijn afkomstig uit de gemeente Drechterland.

#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames
Overzicht van de 7 West-Friese Gemeenten (concrete aantallen)

De Bosmanstichting in Venhuizen (gemeente Drechterland) kampt met een grote uitbraak van Corona. Vier bewoners van het bejaardenhuis zijn al hieraan overleden, meldt het Noordhollands Dagblad van zaterdag.

#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames

Ook in dit overzicht staat Enkhuizen bovenaan met 75.30 inwoners per 100.000 inwoners, een relatief getal om vergelijkingen te kunnen maken met andere gemeenten. Het concrete aantal is 14, terwijl Alkmaar er 33 heeft. Beduidend hoger!

De gemeente Medemblik blijft relatief laag scoren, met 10 patiënten (22.20 per 100.000 inwoners).

#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames
Van de 7 West-Friese gemeenten staat Enkhuizen vooraan met het aantal dat relatief is. Hoorn kent in ons gebied de meeste patiënten die opgenomen zijn (geweest).


GGD Hollands Noorden
Update 2 april

Informatie over psychologische aspecten en corona

De uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd hebben grote maatschappelijke impact. De consequenties zijn op verschillende plekken voelbaar; de enorme belasting op zorgsysteem en individuele zorgverleners, de economische gevolgen voor bedrijven en zelfstandigen, de maatschappelijke onrust vanwege angst om ziek te worden, de psychosociale effecten van isolatie of quarantaine, de sluiting van de scholen, om maar een paar voorbeelden te noemen. ARQ Kenniscentrum Impact heeft een ondersteunende en adviserende rol aan lokale en nationale overheden over psychosociale aspecten bij rampen en crises. Bekijk informatie van ARQ over psychosociale aspecten en corona voor publiek en professionals.
Hier zijn o.a. folders te vinden over:

  • De coronacrisis doorkomen wanneer je PTSS hebt
  • Mogelijke psychosociale reacties bij sociale onthouding
  • Mogelijke psychosociale reacties bij isolatie door besmetting met coronavirus

GGD start regionaal onderzoek ‘beleving coronavirus’  

GGD Hollands Noorden is gestart met een regionaal onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe inwoners van onze regio deze periode beleven. Ook kan het onderzoek in beeld brengen hoe de inwoners bijvoorbeeld de gestelde maatregelen opvolgen. Ga naar de vragenlijst

Opzetten  van testmogelijkheid voor zorgmedewerkers

Minister De Jonge heeft in de persconferentie van 31 maart jl. aangekondigd de testcapaciteit te gaan vergroten. Aan de GGD’en is gevraagd om testfaciliteiten voor zorgmedewerkers op te zetten. Hiervoor worden nu plannen uitgewerkt. 

Om het testen mogelijk te maken wordt een teststraat ingericht. De organisatie hiervan is een logistieke en administratieve uitdaging die de GGD, veiligheidsregio (organisatieonderdeel GHOR) en lokale ziekenhuizen samen aangaan. Met de zorgorganisaties die in aanmerking komen wordt contact opgenomen. De verwachting is dat er begin volgende week gestart kan worden met testen.

— RIVM —

  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.622 (+336)
  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.651 (+164)
  • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 16.627 (+904)
#Corona West-Friesland | 3 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | totaal 206 ziekenhuisopnames
Aantal overleden patiënten ten gevolge van het corona-virus in Nederland.
De 7-daagse prognose (stippellijn) is gebaseerd op de cijfers van de afgelopen periode.

© CAPAND / GvK

Duiding

Vandaag zijn er 336 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. 

%d bloggers liken dit: