#Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames

#Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames

03-04-2020 | Vandaag zijn er 19 nieuwe COVID19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis uit de regio Noord-Holland Noord volgens opgave van het RIVM, met Alkmaar (28), Hollands Kroon (22), Heerhugowaard (21), Hoorn (18) en Enkhuizen (14) op de eerste 5 plaatsen. (Zie tabellen hierboven)

#Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames

In de regio van de 7 West-Friese gemeenten (7WFG) zijn 4 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en staat Hoorn bovenaan met 18, gevolgd door Enkhuizen met 14, Stede Broec met 13, Medemblik 10, Koggenland 6, Opmeer en Drechterland beiden 1. (Zie tabellen hierboven)

#Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames

In relatieve zin staan de 7 gemeenten in verschillende volgorde: Enkhuizen 75.30, Stede Broec 59.80, Koggenland 26.40, Hoorn 24.60, Medemblik 22.20, Opmeer 8.40 en Drechterland met 5.10 COVID19-patiënten per 100.000 inwoners. Deze cijfers maken het mogelijk de gemeenten met elkaar te vergelijken en worden onder andere samengesteld op basis van de werkelijke aantallen maar ook op basis van de oppervlakte van de plaats )aantal inwoners per km² en andere variabelen.

De groepsgrafiek laat zien wat de verschillen zijn
(de gegevens van vandaag zijn lichter gekleurd)

Wat de cijfers ook laten zien is dat het gemiddelde van de 7WFG hoger ligt dan die van de gehele regio Noord-Holland Noord, maar wel onder het landelijk gemiddelde.

Afbeeldingen © CAPAND

— RIVM —

  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.286 (+502)
  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 (+148)
  • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723 (+1.026)

Duiding

Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen. 

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Oversterfte

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  Centraal Bureau voor de Statistiek. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is  wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

#Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames || #Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames
Corona West-Friesland | 4 nieuwe ziekenhuisopnames
#Corona Noord-Holland Noord | 19 nieuwe ziekenhuisopnames

Kaarten

%d bloggers liken dit: