#Corona West-Friesland | Medemblik ruim vervijfvoudiging aantal COVID19-patiënten in 1 week tijd

Tabel ingericht op het aantal COVID19-patiënten per gemeente

Er is weer een week voorbij en kan de balans worden opgemaakt. Begon het overzicht op 24 maart met 4 COVID19-patiënten nu is het aantal ruim 5 keer hoger, namelijk 22 COVID19-patiënten. Getalsmatig komt Medemblik daarmee op de 2de plaats, achter Hoorn, met 23.

Gaat het om de dichtheid dan valt Medemblik op de 3de plaats met 48,80 COVID19-patiënten per 100.000 inwoners. De helft van Enkhuizen, dat met 96,80 COVID19-patiënten per 100.000 inwoners bovenaan staat.

De 7 West-Friese gemeenten liggen nog steeds hoger met het gemiddelde dan van de regio Noord-Holland Noord: 53,40 COVID19-patiënten per 100K tegen 51,74. Een week terug was dit net andersom, lag het gemiddelde van Noord-Holland Noord hoger dan de regio van de 7 West-Friese gemeenten.

Tabellen omgezet in een gegroepeerde grafiek
Tabel ingericht op COVID19-patiënten per 100.000 inwoners

— RIVM —

Overzicht aantallen

  • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)
  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)
  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Duiding

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus.

Deze cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen achter op de actuele situatie.

Zie ook Data coronavirus in Nederland.

De regio Noord-Holland Noord

De kaart geeft het aantal COVID19-patiënten dat opgenomen is een ziekenhuis. Het zijn aantallen omgerekend naar het aantal per 100.000 inwoners. Dat wordt gedaan om vergelijkingen te kunnen maken.

Voor de gemeente Medemblik komt dat neer op een gemiddeld aantal van 11 personen die opgenomen zijn.

Formule om terug te rekenen: de gemeente Medemblik telt 45.104 inwoners (per januari 2020). Deel 100.000 door 45.104 en je komt uit op 2,217, afgerond op 2.

Het aantal dat per kleur genoemd wordt, zetten we om in een gemiddeld: 15-30 wordt dan 45 en dat wordt dan gemiddeld: 45/2 = 22,5.

Dat laatste getal wordt dan gedeeld door de uitkomst van de ‘terugrekening’ (2). Dat wordt 22,5/2 = 11,25 – afgerond: 11 personen (gemiddeld) die opgenomen zijn.

Als je de groepsgetallen in stand houdt:
Gebruik het getal 2 om bij de gemeente Medemblik het aantal opgenomen personen 15-30 hiermee te delen en je komt op 7-15 (afgerond). Zou je dit weer middelen dan kom je ook weer uit op 11.

Let op: elke gemeente heeft een ander aantal inwoners. Zo heeft Stede Broec 21.734 inwoners wat het getal 4,5 oplevert. Enkhuizen is dat 18.592, met 5,38 als uitkomst.

%d bloggers liken dit: