#Corona Noord-Holland Noord: Nieuwe noodverordening

Burgemeester Piet Bruinooge heeft donderdag 26 maart 2020 als voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona virus vastgesteld. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen.

“Het is een lastige tijd voor ons allemaal. Gelukkig zien we dat veel inwoners zich in de regio houden aan de afspraken. Dat maakt me trots en dat geeft hoop dat we de verder verspreiding van het virus kunnen
tegengaan. Deze aangescherpte maatregelen moeten daar nog sterker aan bijdragen, want we zien ook de druk op onze ziekenhuizen toenemen. We zetten ons maximaal in om extra capaciteit te creëren”, aldus Bruinooge.

De noodverordening is gebaseerd op de wet Veiligheidsregio’s, en daarmee een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, van Castricum tot en met Texel. Dat houdt in dat niet de plaatselijke burgemeester deze uitvaardigt, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van Noord-Holland-Noord burgemeester Bruinooge van Alkmaar.

De landelijke modelverordening is overgenomen, met daarin een aantal lokale keuzes. De noodverordening biedt mogelijkheden om aanvullend maatwerk te leveren. Een aantal van de meest in het oog springende maatregelen:

• Samenkomsten (kleinschalig) in alle vormen zijn verboden tot 6 april. Evenementen zijn verboden tot 1 juni. De wijze waarop aandacht wordt besteed aan lintjesregen, Koningsdag en 4/5 mei wordt door de gemeenten zelf bepaald, met in achtneming van de maatregelen.
• De gemeenteraden mogen fysiek plaatsvinden, maar de voorzitter doet een klemmend beroep om dit niet te doen. Ook vanuit de voorbeeldfunctie voor de samenleving. In een spoedwet wordt (digitaal) stemmen op afstand mogelijk gemaakt. Dit kan uitkomst bieden.
• Er komt geen verbod op religieuze bijeenkomsten in de daarvoor bestemde gebouwen. Er geldt een dringende oproep om religieuze bijeenkomsten te beperken. Er ogen niet meer dan 30 personen bijeen
zijn.
• Kerkelijke huwelijken en uitvaartdiensten kunnen doorgaan als wordt voldaan aan grens van max. 30 personen én 1,5 meter afstand.
• Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen en je moet een afstand van tenminste anderhalve meter aanhouden. In Noord-Holland-Noord geldt dit verbod overal, de voorzitter heeft geen
specifieke gebieden aangewezen. Uitzondering: In de aanwijzing en (vast te stellen) modelnoodverordening wordt gesproken over een uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar die onder toezicht samen spelen.
• Het is verboden zogeheten contactberoepen uit te oefenen tot in ieder geval 6 april.
• Campings worden gesloten tot 6 april. De opbouw van strandhuisjes wordt tevens uitgesteld tot 6 april. Vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden kunnen worden aangewezen indien
op deze locaties niet voldoen aan het houden van 1,5 meter afstand.
• De markten gaan door, mits zij voldoen aan de maatregelen van anderhalve meter afstand. Waarbij de markten zich bewust moeten zijn dat ze onder verscherpte aandacht staan.

Eigen verantwoordelijkheid

“Deze maatregelen zijn nodig en geven nu ook houvast om te kunnen handhaven. Ik zie deze weken heel veel ondernemers en inwoners die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat vind ik geweldig. We moeten het immers samen doen”, aldus de voorzitter. Het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ geldt natuurlijk ook in het weekend. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is. Politie en de afdeling openbare orde gaan naar aanleiding van de regionale noodverordening de handhaving inrichten.

Er is met de noodverordening de mogelijkheid een boete op te leggen. De boete is fors. Voor personen € 400,- en voor bedrijven tot € 4.000,-.

“De handhaving gaat zo veel als mogelijk in overleg met de burgemeester van de betreffende gemeente onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. We delen de signalen die we krijgen uit onze gemeentes, die beoordelen wij en op basis daarvan neem ik een besluit”, aldus Bruinooge.