Burgemeester Heerhugowaard meldt eerste overlijden in Noord-Holland Noord door #corona

Burgemeester Heerhugowaard meldt eerste overlijden in Noord-Holland Noord door #corona

Heerhugowaard telde gisteren 16 geregistreerde COVID19-patiënten, en omgerekend naar een inwoneraantal van 100.000 is dat 28,20 gevallen (lager dan het landelijk gemiddelde) (RIVM).

GGD HOLLANDS NOORDEN

Hoe gaan we nu om met testen, bronopsporing, contactonderzoek en communicatie rondom besmettingen?

De Nederlandse koers om het coronavirus te bestrijden is vorige week veranderd. Eerder werkten we aan het aantonen van het virus bij individuele patiënten. Positieve patiënten werden geïsoleerd en hun contacten nauw gemonitord met als doel om het virus in te dammen.

Uitleg koers

Sinds vorige week zien we echter steeds meer patiënten in Nederland waarvan de bron van de besmetting niet duidelijk is. Dit wijst erop dat het virus zich door Nederland aan het verspreiden is. De landelijke maatregelen gaan ongemerkte verspreiding tegen door contacten tussen mensen te beperken, afstand te houden en te adviseren dat mensen met klachten thuis blijven. 

Bronopsporing, contactonderzoek en communicatie besmetting

Deze ontwikkeling zorgt er voor dat de GGD zich niet of minimaal bezig houdt met bronopsporing, contactonderzoek en het communiceren van individuele patiënten met corona in de regio. De informatievoorziening van aantallen besmettingen per gemeente is te vinden op de website van het RIVM.

Uitvoeren van testen

De huisartsen bepalen of iemand met klachten getest wordt. Zij volgen hierin de richtlijn die landelijk vanuit het RIVM en NHG is meegegeven. Als mensen klachten hebben die op het coronavirus wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. Testen worden vooral nog uitgevoerd door ziekenhuizen en huisartsen bij mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze corona hebben. Het RIVM veranderde het testbeleid om vooral deze kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben. Bekijk meer informatie over testen

Bekijk onze video’s over het coronavirus die we delen op social media:

GGD WAARSCHUWT VOOR NEP SMS

GGD Hollands Noorden waarschuwt inwoners van regio Noord-Holland Noord voor een nep-sms. In de sms staat dat de ontvanger in contact is geweest met een patiënt met corona. Er wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD. Dit bericht is niet verstuurd door onze GGD en u hoeft n.a.v. het bericht geen contact op te nemen. Mocht u toch contact willen met de GGD, dan kan dat via 088-0100510. Zie hieronder het sms-bericht dat verstuurd wordt vanuit de naam van de GGD:

%d bloggers liken dit: