#Coronavirus in de 7 Westfriese gemeenten

#Coronavirus in de 7 Westfriese gemeenten

25-03-2020 | We hebben het overzicht beperkt tot de 7 Westfriese gemeenten. Het gaat ons erom dat iedereen het begrijpt wat deze cijfers betekenen! De kolommen staan ingesteld op het werkelijke aantal geregistreerde COVID19-patiënten.

Niettemin staat Enkhuizen bovenaan bij het aantal per 100.000 inwoners. Ook wanneer we dit projecteren op Noord-Holland Noord. In Wst-Friesland zijn er 10 geregistreerden patiënten bijgekomen, wat de teller op 52 brengt. Als we het vermenigvuldigingsfactor gebruiken die het RIVM hanteert om aan een schatting te komen, dan is dat circa 88 personen. Op vind je meer informatie.


— RIVM —

Mogelijke afvlakking van aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met coronavirus

De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt.  Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke  afvlakking.

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patienten is weergegeven naar de dag van overlijden.

Overzicht aantallen

  • Het totaal aantal gemelde patiënten: 6412 (+852)
  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 356 (+80)
  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 1836 (+341)

Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE opgenomen in de rapportages.
Een overzicht van grafieken en meldingen geven we dagelijks weer in een pdf Portable Document Format.

Zie ook Data coronavirus in Nederland