Dorpsraad Andijk: Raad van Bestuur Omring alsnog in gesprek met Lokaal Samenwerkende Ouderenbonden en De Zonnebloem over Sorghvliet

De Raad van Bestuur van De Omring stemt in met het voorstel van de Dorpsraad Andijk om in gesprek te gaan met de Lokaal Samenwerkende Ouderenbonden, De Zonnebloem en andere partijen om samen met de dorpsraad naar oplossingen te zoeken voor de te verwachten problemen als later dit jaar Sorghvliet naar de nieuwe locatie verhuist.

Bewoners van o.a. aanleunwoningen zouden dan geen gebruik meer kunnen maken van de faciliteiten die de Omring hen tegen betaling bood. Dat betreft niet alleen dagbesteding maar bijvoorbeeld ook (warme) maaltijden.

De aanvankelijke gesprekken met De Omring liepen op niets uit hetgeen tot grote onrust leidde bij de bewoners. De Dorpsraad Andijk richtte zich in een brief aan de Raad van het Bestuur met het dringend verzoek om tot een gesprek te komen om aanvaardbare oplossingen te vinden.

“Wij zijn erg blij dat De Omring alsnog om de tafel wil met de partijen met als doel aanvaardbare oplossingen te vinden, dat is immers het uitgangspunt van dit overleg”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Lees hier het eerder gepubliceerd artikel over deze kwestie

%d bloggers liken dit: