Omring: “Mag ik op bezoek komen in de woonzorglocaties van Omring?” | #coronavirus

Omring: "Mag ik op bezoek komen in de woonzorglocaties van Omring?"
Huize Sorghvliet – Foto © Corina Sas

Met de afgekondigde maatregelen door de Rijksoverheid als basis heeft de Omring besloten om één bezoeker per bewoner per dag toe te laten in de verpleeg- en zorglocaties. Dat mag eventueel vergezeld worden van maximaal één kind. Voor beiden geldt uiteraard dat ze geen symptomen van verkoudheid en griep mogen hebben. Wel raadt de Omring ten stelligste af om kinderen onder de 5 jaar in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep omdat zij sowieso vaak neusverkouden zijn.

Eventueel kan per locatie worden overgegaan op het sluiten van de voordeur en alleen via een deurbel toegang tot de locatie mogelijk te maken. Het doel hiervan is om contact van buiten met bewoners tot een minimum te beperken. Bezoekers kunnen geen gebruik maken van de restaurants in verpleeg- en zorglocaties.

Hoe gaat de Omring om met bijeenkomsten/evenementen?

Grotere bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. Binnen de locaties vindt alleen het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden in zoveel mogelijk afgeslankte vorm gevoerd. Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort.

Wat betekent dit voor de dagactiviteiten voor nog thuiswonende cliënten?

De dagactiviteiten/dagopvang/dagbehandeling wordt vooralsnog gecontinueerd mits de locatie niet aan een verpleeghuis- of zorglocatie vastzit. Is dit wel het geval, dan worden deze activiteiten stopgezet. Echter, als deze maatregel te veel ontwrichtend blijkt te zijn voor het thuisfront dan kijken wij per individu naar een oplossing.

Wat zijn de gevolgen voor het zorgpersoneel?

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven pas thuis als zij klachten hebben zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke richtlijn voorschrijft en mogen ook niet naar het buitenland reizen. We hebben hen in deze turbulente tijden hard nodig.

Wat zijn de gevolgen voor vrijwilligers?

Voor vrijwilligers geldt een terughoudend beleid; wanneer zij geheel risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met de locatie worden ingezet.

Wat kunt u doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Hygiëne is hierin heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

  • – Was uw handen regelmatig
  • – Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • – Gebruik papieren zakdoekjes; de papieren zakdoek maar één keer gebruiken en weggooien in de afvalemmer
  • – Na het hoesten de handen wassen met water en zeep of handalcohol gebruiken
  • – Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/ongedesinfecteerde handen

Uitzonderlijke tijden

Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar de Omring doet er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus.

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld verdere vragen op waarbij wij rekenen op ieders begrip. De Omring realiseert zich dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen en dus in het belang van bewoners en medewerkers van de verpleeg – en zorglocaties.

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus) kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Advertentie
%d bloggers liken dit: