Dorpsraad Andijk: ‘Er moet hoe dan ook een oplossing komen voor situatie Sorghvliet’

Dorpsraad Andijk: 'Er moet hoe dan ook een oplossing komen voor situatie Sorghvliet'
Huize Sorghvliet met als inzet, de brief van de Dorpsraad Andijk aan de Raad van Bestuur van Omring.

‘Bewoners aanleunwoningen kunnen straks geen aanspraak maken op voorzieningen waar ze jarenlang gebruik van hebben gemaakt!’

Bewoners van o.a. aanleunwoningen in het deel van Sorghvliet kregen recent te horen dat ze in de loop van dit jaar geen gebruik meer kunnen maken van de vele faciliteiten die de Omring hen tegen betaling bood. Dat betreft niet alleen dagbesteding maar ook (warme) maaltijden. De Dorpsraad Andijk vindt echter dat er hoe dan ook een oplossing moet komen voor deze bewoners van Sorghvliet’ “Daarmee zijn deze bewoners jarenlang wel afhankelijk gemaakt van deze faciliteiten maar worden ze daar straks van afgesneden, dat is onzes inziens onaanvaardbaar”, aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad.

Niet te begrijpen

De dorpsraad heeft er bij de Raad van Bestuur op aangedrongen om op korte termijn in gesprek te gaan met lokaal samenwerkende ouderenbonden en de dorpsraad om tot een aanvaardbare oplossing te komen. “Een gesprek tussen de locatiemanager en de ouderenbonden en de Zonnebloem heeft helaas niets opgeleverd, alleen een feitelijke herhaling van het standpunt van Omring. Ondertussen worden we door bewoners, familie en vrienden van bewoners en organisaties benaderd omdat Omring kennelijk deze groep ouderen straks aan hun lot overlaat. Dat is niet te begrijpen en onacceptabel!”

Eenzaamheid

“Aan de ene kant moet ervan alles gedaan worden om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en aan de andere kant worden faciliteiten gesloten verklaard, want het gaat om meer dan alleen warme maaltijden, denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, gezamenlijke maaltijden en koffiedrinken, gezamenlijke activiteiten, huis- en verjaardagkamers, kapsalon en manicure, etc…”

Altijd in de buurt als dat nodig is?

“De Omring meldt op hun website dat de Omring ‘…altijd in de buurt (is) op het moment dat goede zorg of ondersteuning nodig is’. Nu, zo’n situatie dient zich nu aan en wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe dit door Omring wordt ingevuld voor deze groep hulpbehoevende ouderen onder ons”, aldus Van Keulen.

%d bloggers liken dit: