CDA Medemblik: Raadsvragen over onderhoud Oosterbegraafplaats in Andijk

Raadsvragen over onderhoud Oosterbegraafplaats
De vragen werden vergezeld met foto’s die de fractie maakte van de begraafplaats

Els van den Bosch van CDA Medemblik heeft raadsvragen ingediend bij het college van B&W over het onderhoudsniveau van de Oosterbegraafplaats aan De Weet in Andijk. Van den Bosch schrijft in de inleiding van de vragen:

“Tot verdriet van inwoners, bezoekers en nabestaanden ziet de Oosterbegraafplaats in Andijk er al jarenlang onverzorgd uit. Onverzorgd doordat de hagen aan zowel de oost- als de westkant bruin geworden zijn, de afsluitbanden liggen hier en daar scheef, de paden worden groen, de paden verzakken, de verharding van de beide toegangen vertonen kuilen en scheuren en de toegankelijkheid is ook een uitdaging.”

De vragen luiden:

In de informatienota IVR-15-03580 over begraafplaatsen komt naast de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie onder meer participatie aan de orde. Dit is niet gelukt, althans er bleek geen interesse vanuit partijen om taken over te nemen. In dezelfde informatienota lezen we dat “het streven is om in het eerste kwartaal van 2016 met een plan van aanpak te komen”. Is er daadwerkelijk een plan van aanpak en kunnen wij dit exemplaar ontvangen?

Bekijk hier de andere vragen van het CDA

Het college heeft nog niet geantwoord.

Foto Gemeente Medemblik

%d bloggers liken dit: