Verkeerstellingen polderwegen Het Grootslag beëindigd

De verkeerstellingen op de wegen in de polder Het Grootslag zijn beëindigd. De gemeente Medemblik informeerde de Dorpsraad Andijk dat de tellingen klaar zijn en dat de informatie nu wordt geanalyseerd.

Met deze camera’s kan worden vastgelegd o.a. wat voor voertuigen er op bepaalde wegen rijden en uiteraard hoeveel. “In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn deze tellingen gedaan”, meldt de dorpsraad. “Veel weggebruikers dachten dat het om flitspalen ging en benaderden ons via de mail, de één boos, een ander blij omdat er nu wat zou worden gedaan aan de snelheidsovertreders. Maar het zijn geen flitspalen. De camera’s registreren het verkeer aan de hand van de kentekennummers en daarmee kan worden vastgesteld om wat voor soort voertuig het gaat, zoals vrachtverkeer.”

Vroeger werd het gedaan door werkstudenten, die langs de weg zaten en turfden, nu gaat wordt het gedaan middels deze camera’s of kon alleen het aantal voertuigen worden geteld en hoe hard men reed, dat werd met contactkabels over het wegdek gedaan maar daarmee kon niet worden vastgesteld om wat voor soort voertuigen het gaat.

Foto’s © Angelique Schipper

%d bloggers liken dit: