40MM keert € 89.375 uit aan 112 projecten – Bij elkaar gelopen door 1.050 wandelaars!

De wandelaars van de 46e 40MM sponsorwandeltocht hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van € 89.375,-. Nu het sponsorgeld binnen is en de projectaanvragen zijn geteld, is het tijd voor de jaarlijkse verdeling, deze is reeds gepresenteerd aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Na een zorgvuldige selectie wordt het sponsorgeld dit jaar verdeeld over 112 aanvragen.

Gemiddeld hebben de wandelaars per persoon iets meer geld bij elkaar gebracht, na de verrekening van de kosten voor de wandeling leidt dit tot een uitkering van €725 per project. Het bedrag is reeds overgemaakt aan de diverse projecten.

Besteding sponsorgelden

De 112 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Daarnaast hebben 10 van deze projecten ook in het eigen land een 40MM gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij hebben daarmee een extra bedrag mogen ontvangen van in totaal €4175.

Website

Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten welke ondersteund worden kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. Ook kunt u zich op onze website wederom digitaal inschrijven en de routes bekijken waaronder een aantal zeer mooie korte routes!

De 40MM in 2020 !
Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur is al druk bezig om de 47e editie van de 40MM weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap.

Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.

Om alvast in de agenda te zetten: de 47e 40MM: zaterdag 23 mei 2020
We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten!

Het bestuur van de 40MM

%d bloggers liken dit: