Dorpsraad Andijk: Geldautomaat volgende week terug in Andijk

Dorpsraad Andijk: Geldautomaat volgende week terug in Andijk
De geldautomaat komt terug in Andijk
Dorpsraad Andijk: Geldautomaat volgende week terug in Andijk

De geldautomaat komt volgende week weer terug in Andijk, dat meldde de Dorpsraad Andijk. “Op maandag 16 december wordt er een nieuwe geldautomaat geplaatst waarmee niet alleen geld kan worden opgenomen maar ook kan worden gestort”, aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad.

“Wij hebben vandaag telefonisch contact gehad met het hoofdkantoor van ABN AMRO en men meldde dat naar aanleiding van de brieven die wij als Dorpsraad Andijk en anderen hebben gestuurd (het CDA Medemblik, de Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’, de Bewonerscommissie van Sorghvliet, KBO, PCOB, De Zonnebloem en de Andijker Ondernemersvereniging) dat de situatie opnieuw is bekeken en dat de klachten gegrond zijn en dat daarom is besloten dat de geldautomaat terugkomt op het dorp. Ook burgemeester Streng heeft zich hierover uitgesproken dat het een onwenselijke situatie is dat de geldautomaat uit Andijk verdween”, vult de dorpsraadvoorzitter aan.

Inmiddels is deze toezegging ook schriftelijk bevestigd aan het adres van de dorpsraad.

“Het is evenwel nog niet geheel duidelijk of de automaat op dezelfde plaats komt als waar de huidige – buiten werking gestelde – automaat staat, maar men gaat er wel van uit dat het dezelfde locatie is.”

Vereende krachten

De geldautomaat die volgende week wordt geplaatst is een tijdelijke want het wordt volgend jaar vervangen door een nieuwe, plofkraakbestendige ‘Geldmaat’ “De dorpsraad werd ook meegedeeld dat de te plaatsen geldautomaat een tijdelijke automaat is want in het nieuwe jaar, 2020 dus, wordt de geldautomaat vervangen door de gele “Geldmaat”. We zijn in ieder geval blij dat ABN AMRO de klachten serieus heeft genomen en dat de bank er ook snel werk van heeft gemaakt. We zijn met name Els van den Bosch van het CDA dank verschuldigd omdat zij de organisaties mobiliseerde om ABN AMRO te bewegen terug te komen op het genomen besluit de automaat weg te halen. Met vereende krachten is veel te bereiken, zo blijkt”, aldus Van Keulen.

De Dorpsraad heeft met ABN AMRO afgesproken dat wanneer er weer veranderingen op komst zijn dit voortaan vooraf wordt meegedeeld en andersom, “…wanneer wij klachten hebben dat we dan direct contact kunnen opnemen met de juiste afdeling én persoon,” als Van Keulen.

GELDAUTOMATEN WORDEN GEEL EN GAAN “GELDMAAT” HETEN

In 2020 wordt de geldautomaat in Andijk weer weggehaald en daarvoor in de plaats komt dan de “GELDMAAT”. Dat geldt ook voor alle andere geldautomaten in het land en voor alle banken. “Wanneer dit gaat gebeuren weten we nog niet, maar daarover krijgen we mettertijd informatie van de bank.”

Dorpsraad Andijk: Geldautomaat volgende week terug in Andijk | GELDAUTOMATEN WORDEN GEEL EN GAAN "GELDMAAT" HETEN
De Geldmaat…
  • De geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank worden op termijn geel en gaan Geldmaat heten.
  • De automaten krijgen hetzelfde uiterlijk en verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2019 stapsgewijs in het straatbeeld.
  • De automaten worden evenwichtig over ons land verspreid.
  • Veel automaten blijven op plaatsen waar nu ook een geldautomaat staat.
  • Bij het herindelen van de locaties wordt gekeken naar het aantal transacties en het aantal bezoekers in een gebied.
  • De huidige bereikbaarheidscriteria blijven gehandhaafd.

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) lanceren vandaag Geldmaat, de nieuwe naam voor hun geldautomaten. Deze geldautomaten krijgen hetzelfde uiterlijk en verschijnen vanaf het eerste kwartaal van 2019 stapsgewijs in het straatbeeld.

ABN AMRO, ING, Rabobank en GSN werken samen aan een bankonafhankelijk geldautomatennetwerk om contant geld op de lange termijn beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en veilig te houden. Vanaf begin 2019 dragen de drie banken hun automaten geleidelijk over aan GSN, die de geldautomaten al sinds 2011 voor hen beheert. De totstandkoming van het nieuwe geldautomatennetwerk gebeurt in dialoog met relevante belangenorganisaties. Hierbij staat gebruiksgemak voor de particuliere en zakelijke eindgebruiker voorop.

Geert Eikelboom, CEO van Geldservice Nederland: “In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden. Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen gemakkelijk toegang houdt tot contant geld.”