Trouw: Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Trouw: Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Hoe komt het dat gehandicapten moeilijker meekomen in de samenleving dan een paar jaar terug? Slechts een kwart van de gemeenten heeft expliciet beleid voor gehandicapten. Hoe is het vervoer van mindervaliden bijvoorbeeld geregeld? 

Niets. Dat antwoordt Gerrit van Keulen op de vraag of er in zijn ­ gemeente iets gebeurt voor gehandicapten. “Nou ja, niets – erg weinig. Er is iets gedaan met de web­site, maar dat is het dan ook.” Van Keulen woont in de Noord-Hollandse gemeente Andijk. Hij zit in een rolstoel. 

Dat is voor inwoners van veel kleinere gemeenten een extra beperking. Als zij zelf geen auto ­bezitten, moeten ze met het openbaar vervoer. De grote lijnbussen mogen ze in, de kleinere buurtbussen niet. “En juist deze bussen zijn belangrijk als je even naar Medemblik wilt, of naar Bovenkarspel.”

Lees hier het hele artikel in Trouw!


Op verzoek van Ieder(in) heeft Gerrit van Keulen (coördinator ‘Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘MedemblikGWTM) medewerking verleend aan dit artikel van Marco Visser van het dagblad Trouw

Trouw: Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

In dit artikel wordt ook de uitkomst van het landelijk onderzoek door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie beschreven, met name met betrekking tot de situatie in Medemblik.


GWT Medemblik heeft medewerking verleend aan rapportages die zijn opgesteld door het College voor rechten van mensen, de toezichthouder op de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking en op de schaduwrapportage van de Alliantie VN-Verdrag Handicap waar Ieder(in) deel van uitmaakt.

Trouw: Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Lees op deze site ook:

Trouw: Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderddertig organisaties (waaronder GWT “Medemblik”) zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

  • GWT Medemblik is een werkgroep die het VN-Verdrag onder de aandacht brengt van de plaatselijke en regionale politiek en is opgericht op het moment dat het VN-Verdrag Handicap werd geratificeerd. Daarbij worden gemeenten er ook op gewezen dat het verdrag geen vrijblijvend verdrag is waar men wel of niet aan wil meedoen. De werkgroep komt voort uit de Dorpsraad Andijk.
  • GWT Medemblik adviseert (al dan niet op verzoek van) Tweede Kamerfracties en de vaste Tweede Kamercommissie ‘Zorg’
  • GWT Medemblik adviseert gemeenten en bedrijven omtrent toegankelijkheid van het (openbare) bedrijf of andere gebouwen en ruimte en doet dit op basis van hiervoor bestemde normen. Ook particulieren kunnen gebruik maken van de kennis aangaande toegankelijkheid van de woning.

GWT Medemblik is op werkdagen bereikbaar

  • van 13:00 tot 18:00 op 0228 751 898
  • mailen kan ook: gwtmedemblik@gmail.com
  • Postadres: GWT Medemblik – Witte Valkstraat 12 – 1619 XN Andijk
  • Gesloten op zater- en zondag en op feestdagen. <aar mailen kan altijd.

Marco Visser schrijft een serie artikelen over de positie van mensen met een beperking in relatie tot het VN-Verdrag Handicap:

Tot nu toe zijn de volgende artikelen verschenen:


%d bloggers liken dit: