Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap | De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid 'Medemblik' heeft ook een bijdrage geleverd aan deze schaduwrapportage
Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Wat blijkt? Op veel gebieden is de positie van mensen met een beperking verslechterd sinds de invoering in 2016. De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe, wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien en er zijn meer gedwongen behandelingen en opnames. Ook is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. De schaduwrapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap | De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid 'Medemblik' heeft ook een bijdrage geleverd aan deze schaduwrapportage

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik’ heeft ook een bijdrage geleverd aan deze schaduwrapportage

Geen gunst, maar mensenrecht
Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend. Met het ondertekenen van dit mensenrechtenverdrag in 2016, heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. Zij moeten toegang hebben tot alle goederen en diensten, gelijk worden behandeld en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daar is stevig overheidsbeleid voor nodig.

In plaats daarvan worden sinds de decentralisaties verplichtingen uit het verdrag neergelegd bij gemeenten, zonder duidelijke afspraken over wat er van terecht moet komen. Mensen met een beperking krijgen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en voelen zich gewantrouwd wanneer zij daar een beroep op doen. De overheid legt vervolgens geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.

Gemeente Medemblik en de regio

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap | De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid 'Medemblik' heeft ook een bijdrage geleverd aan deze schaduwrapportage
Coalitieakkoord 2018-2022 Medemblik

“Wat we landelijk zien geldt ook voor de gemeente Medemblik en de regio. Het ontbreekt aan de politieke wil daarin verandering aan te brengen en serieus het VN-Verdrag te implementeren. En dat terwijl diverse partijen in Medemblik hun verkiezingsprogramma vermeld hebben staan dat zij in deze raadsperiode willen werken aan het verbeteren van o.a. de toegankelijkheid”, aldus Gerrit van Keulen van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid ‘Medemblik‘. “In een onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommissie Opmeer-Medemblik wordt dit nog eens bevestigd. Het meest vreemde is dat het “coalitieakkoord 2018-2022” zegt voor een inclusieve samenleving te gaan… maar het verdrag wordt daar niet in genoemd. Alleen LGBT’ers. Gehandicapten komen helemaal niet in beeld bij deze coalitie wat bestaat uit de VVD, CDA, Gemeentebelangen en PvdA. Bovendien gaat het verdrag veel verder dan alleen toegankelijke openbare ruimte en gebouwen… Ook worden mensen met een beperking niet betrokken bij te wijzigen of nieuw beleid. Het adagium ‘niets over ons, zonder ons’ is helemaal niet bekend bij dit college en bij deze raad. WIl je iets aangepast krijgen dan wordt daarvan gezegd dat dit mettertijd aan de orde komt als bijvoorbeeld een straat of stoep opnieuw moet worden aangelegd. Maar wanneer een groepje sportieve raadsleden of wethouder het recreatieschap vragen om een soort van trimbaan aan te leggen ergens in de Vooroever dan wordt dat binnen no time gerealiseerd … of het voor mensen met een beperking ook toegankelijk is wordt niet bij stilgestaan, sterker nog, vragen daarover worden niet eens beantwoord…”

Eenzaamheid

“Er wordt – voor lokale begrippen – fors ingezet op het bestrijden van eenzaamheid. Maar om de weg vrij te maken om deel te kunnen nemen aan de samenleving niet of nauwelijks. Als een gebouw niet toegankelijk is, een aankondiging niet gelezen of begrepen kan worden, er geen doventolk aanwezig is of ringleiding, het openbaar vervoer je laat staan, of er geen bus naar de gewenste locatie rijdt, de weg ernaartoe vol hindernissen is, er geen invalidentoilet is of dat een dergelijk toilet als bergruimte wordt gebruikt, een hellingbaan spekglad is, er geen plek is waar je met je rolstoel kunt staan om iets te bekijken of mensen pal voor je gaan staan er geen parkeerplaatsen zijn voor gehandicapten en je een boete riskeert… dan kun je van alles bedenken om eenzaamheid te bestrijden maar werkt het niet… Al met al trek je aan een dood paard, of toepasselijker, probeer je vooruit te komen in een rolstoel met vierkante wielen…”

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap | De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid 'Medemblik' heeft ook een bijdrage geleverd aan deze schaduwrapportage
GWT Medemblik: “Dit geldt ook voor de gemeente Medemblik en de regio”

Rapport: Gevolg

Meer armoede, meer werkloosheid
De gevolgen van die vrijblijvende aanpak zijn groot. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen. Het aandeel mensen met een beperking dat in 2009 in armoede leefde en risico liep op sociale uitsluiting was 19,5%. Dat aandeel groeide in 2016 naar 24,6%. Ondanks het invoeren van het verdrag is de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap niet verbeterd. De werkloosheid onder mensen met een beperking is tussen 2012 en 2016 toegenomen en is nog steeds meer dan de helft hoger dan bij mensen zonder een beperking. Ook heeft de Participatiewet niet gewerkt. De onzekerheid rondom contracten voor mensen met een beperking is gegroeid en hun inkomenspositie is verslechterd.

Rapportage op basis van ervaringen
De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. Mensen met een beperking is gevraagd hoe zij hun situatie ervaren drie jaar na ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Dat is gedaan in groepsinterviews, via vragenlijsten en met een online Vertelpunt. De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden door de VN. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité, net als het College voor de Rechten van de Mens.

Gelijk is Gelijk
De schaduwrapportage wordt gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereldgehandicaptendag). Dat gebeurt tijdens Gelijk is Gelijk: een netwerkbijeenkomst in de Jaarbeurshal in Utrecht waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen rondom het VN-verdrag Handicap.

Hieronder is de Schaduwrapportage (in Word en pdf) en een eenvoudige versie daarvan te downloaden. Ook vindt u hieronder de brief aan de Tweede Kamer van de Alliantie VN-verdrag Handicap. In een debat dat gepland staat voor 11 december bespreekt de Tweede Kamer de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Foto door alexandre saraiva carniato op Pexels.com
Illustratie © CAPAND

Debat Voortgang Implementatie VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Donderdag 19 december wordt in de Tweede Kamer het debat gevoerd met de minister van VWS, Hugo de Jonge, als coördinerend minister, over de voortgang van de implementatie van het Verdrag.

Het debat begint rond de klok van 10:15 uur en kan via Internet wordt gevolgd:

Brief aan Tweede Kamer

In de aanloop naar dit debat heeft de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid “Medemblik” de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin nogmaal de aandacht wordt gevestigd op een aantal belangrijke zaken. Deze brief kan hier worden gelezen!

%d bloggers liken dit: