Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand
’t Ijsselmeer

De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom. Ook vindt de provincie het aantal van 200 woningen te veel om de beleving en openheid van het buitendijkse gebied te kunnen behouden. 

Herontwikkeling recreatiegebied Enkhuizerzand

De gemeente Enkhuizen wil in het recreatiegebied Enkhuizerzand een nieuw vakantiepark en een openbaar strand met faciliteiten ontwikkelen. Hiervoor moet de camping worden verplaatst. Om de herontwikkeling van dit recreatiegebied mogelijk te maken, moet de gemeente een nieuw bestemminsplan vaststellen. In mei 2019 diende de provincie een zienswijze in bij de gemeente Enkhuizen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Enkhuizerzand IJsselmeergebied’, omdat de provincie van mening was dat het plan te veel afbreuk zou doen aan de huidige kwaliteiten van het gebied. Daarna heeft de gemeente het plan op diverse onderdelen aangepast. De provincie is blij met de aanpassingen, maar vindt dat een aantal belangrijke punten uit de zienswijze niet is verwerkt.

Bescherming kwaliteiten gebied

De provincie wil de kwaliteiten van dit gebied beschermen en vindt het daarom van groot belang dat de punten uit de zienswijze alsnog worden verwerkt. Omdat het bestemmingsplan al door de gemeenteraad is vastgesteld is een reactieve aanwijzing de enige juridische mogelijkheid om te voorkomen dat onderdelen uit het plan in werking treden. Gedeputeerde Staten nemen op 3 december een definitief besluit over de reactieve aanwijzing.

Eén reactie

  1. De reactie van de provincie Noord-Holland is een goede zaak en getuigt van gevoel voor het totale leefmilieu in en rond Enkhuizen met daarbij ook de bijzondere historische waarde van Enkhuizen.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: