Herziene verordeningen in de maak gemeente Medemblik | Agenda Raadsvergadering 28 november

Herziene verordeningen in de maak gemeente Medemblik | Agenda Raadsvergadering 28 november

De gemeenteraad behandelde eerder deze week in een raadscommissie een nieuw voorstel o.a. met betrekking tot de Algemeene Plaatselijk Verordening (APV) van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Medemblik. Het wordt in algemeenheid gezien als de belangrijkste gemeentelijke verordening van een gemeente. In een APV stelt een gemeente regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden.

Het niet-naleven van regels uit een APV wordt strafrechtelijk gezien als een overtreding, waar een sanctie op staat. Voorbeelden van zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn verboden op het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte, samenscholingsverboden, voorschriften voor het aanplakken van biljetten, voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval. Maar ook op het gebied van het houden van optochten, demonstraties, vuurwerk, prostitutie, messen, gereedschap, etc.

Alleen al de index beslaat ruim 6 pagina’s aan onderwerpen.

Bekijk hier het nieuwe “was >> wordt-overzicht” van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Medemblik.


Herziene verordeningen in de maak gemeente Medemblik | Agenda Raadsvergadering 28 november

AGENDA RAADSVERGADERING
28-11-2019

Definitieve vaststelling (herziene) verordeningen

De herziene APV wordt in de gemeenteraadsvergadering van 28 november definitief vastgesteld. Bekijk hier alvast de

Agenda van de raadsvergadering

Dat geldt ook voor de andere (herziene) verordeningen, zoals de WMO, Jeugdhulp, Toekomstbestendig Wonen, Starterslening, Huwelijkslocaties, Belastingen (met veel deelonderwerpen), etc., etc.

Naar verwachting worden de vernieuwde verordeningen van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2020.

%d bloggers liken dit: