Vervolg verkeerskundig onderzoek Dijkgraaf Grootweg in Andijk

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, lucht en buiten
De Dijkgraaf Grootweg in Andijk – Foto © CAPAND

De Dorpsraad Andijk heeft in 2018 en begin 2019 een onderzoek ingesteld naar het rijgedrag van het verkeer op de Dijkgraaf Grootweg voor wat het deel aangaat van deze weg tussen de Horn en de rotonde op het kruispunt met de Ged. Laanweg.

Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van (aanhoudende) klachten van omwonenden en andere weggebruikers en is een vervolg op de in 2017 gehouden evaluatie van de herinrichting van deze weg in samenspraak met de gemeente Medemblik.

Doel en Verkeersplan 2020

De dorpsraad heeft inmiddels een verkeerskundige ingeschakeld om dit deel van de Dijkgraaf Grootweg te beoordelen. Uitgangspunt van dit alles is het duurzaam veiliger maken van de weg. “Met het oog op het nieuwe Verkeersplan is het meer dan wenselijk dat de klachten en andere zaken van o.a. deze weg in kaart worden gebracht en waar mogelijk worden opgelost”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Klachten

De klachten die de dorpsraad ontving (en nog steeds ontvangt) hebben betrekking op:

  • de inrichting van de weg voor het deel wat nu bewoond is (tussen de Horn en de Gen. de Wetlaan);
  • de eindhalte van de busdienst aan de kant van de Lidl in relatie tot het kruispunt met de Gen. de Wetlaan – Industrieweg;
  • de beginhalte van de busdienst aan de oostzijde van deze weg in relatie tot het kruispunt met de Gen. de Wetlaan – Industrieweg;
  • de wegversmalling (zie foto);
  • de snelheid in de 30 km-zone;
  • en het fietsverkeer tot aan de ingang van het terrein van de Lidl op de Dijkgraaf Grootweg;
  • voetgangers en fietsers op het deel van de Dijkgraaf Grootweg tussen de rotonde en de ingang van het parkeerterrein van Lidl.
Dijkgraaf Grootweg (rood aangegeven)