Omring tekent Green Deal zorg 2.0

Marcel Rosendaal (directeur Vastgoed) en Mark Bernard (milieucoördinator) ondertekenden op donderdag 10 oktober 2019 namens Omring de Green Deal Zorg 2.0.
Marcel Rosendaal (directeur Vastgoed) en Mark Bernard (milieucoördinator) ondertekenden op donderdag 10 oktober 2019 namens Omring de Green Deal Zorg 2.0.

Omring tekent Green Deal zorg 2.0

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Omring is zich hier zeer bewust van en wil actief een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de zorgsector in Nederland. Om dit kracht bij te zetten zijn we in mei dit jaar lid geworden van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Dit is een branchevereniging van intramurale zorginstelling voor kennisuitwisseling en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Om de duurzame bedrijfsvoering te kunnen stimuleren en te borgen willen we onze locaties certificeren via het certificatieschema van de Milieuthermometer Zorg (onderdeel van MPZ).

Ondertekening Green Deal zorg 2.0

Daarnaast hebben we op donderdag 10 oktober 2019 de Green Deal zorg 2.0 ondertekend. Met het ondertekenen van deze deal verbindt Omring zich aan afspraken om te verduurzamen door ons actief in de zetten voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. Het doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en de (nauwe) samenwerking de brancheorganisaties, zorgverenigingen en de rijksoverheid te bevorderen.

Belangrijk

Mark Bernard (milieucoördinator bij Omring): “De Green Deal Zorg 2.0 is een belangrijk onderwerp waar we ons bij Omring graag actief voor in willen zetten. Omring is een ambitieuze organisatie in de zorg en welzijnssector en met de ondertekening van deze deal zeggen we het niet alleen, maar verplichten we onszelf ook om substantieel meer te doen dan wettelijk verplicht.”

Samen

Dit kunnen we niet alleen en gelukkig hebben al meer dan 200 partijen, waaronder o.a. ActiZ, PGGM, Woonzorggroep Samen, De Zorgcirkel, Stichting LeekerweideGroep, Magentazorg, het Dijklander ziekenhuis, de Rijksoverheid, gemeenten en banken zich aangesloten bij de Green Deal.

%d bloggers liken dit: