Vergadering Raadscommissie Begroting 2020

Uitgerekend in de herfstvakantieperiode komt vanavond de raadscommissie in vergadering bijeen waarin de begroting gepresenteerd wordt door het college met daarin de doelen voor de gemeente in 2020 en welke middelen hiervoor nodig zijn.

In de aanbiedingsbrief bij deze begroting licht het college de gemaakte keuzes toe. De raad wordt voorgesteld om de begroting vast te stellen.

De openbare vergadering begint om 19:30 uur en kan worden bijgewoond vanaf de publieke tribune of via internet De Agenda van vanavond vind je onder deze knop, klik erop en het verschijnt in beeld!

Om het traject te volgen heeft de gemeente een ‘spoorboekje’ ontwikkeld waar de lezer kan vinden wat wanneer behandeld wordt. PDF-bestand