Raadsvergadering op 10 en raadscommissievergadering op 17 oktober

De gemeenteraad komt weer in vergadering bijeen op donderdag 10 oktober a.s. De vergadering begint om 19:30 uur en volgens de agenda eindigt het om 21:17 uur!

De raadscommissievergadering van 17 oktober begint ook om 19:30 uur maar eindigt wat later, om 22:15 uur.

Als gebruikelijk zijn de vergaderingen openbaar en kunnen belangstellenden deze bijwonen vanaf de tribune.

Kennisgeving

Een van de onderwerpen tijdens de raadscommissievergadering is de verplichte kennisgeving, zoals met betrekking tot raads- en collegebesluiten maar ook van vergunningen en dergelijke. Vanaf 1 januari 2021 wordt de gemeente verplicht alle kennisgevingen digitaal te publiceren. Vooruitlopend op die wettelijke verplichting kan hiertoe al per 1 januari 2020 over te gaan. Eind 2019 loopt het contract voor publicaties in de Medemblikker af. Daarmee is het mogelijk de gemeentepagina’s per 1 januari 2020 te beëindigen . Voor het jaar 2020 dient hiervoor een verordening te zijn vastgesteld. Het college stelt voor deze verordening elektronische kennisgeving vast te stellen.

Stukken en Agenda’s

De stukken voor de raadsvergadering van 10 oktober en de raadscommissie van 17 oktober zijn gepubliceerd en raadpleegbaar.

%d bloggers liken dit: