Aangifte tegen penningmeester Huurdersvereniging “De Driehoek” wegens fraude

Aangifte tegen penningmeester Huurdersvereniging "De Driehoek" wegens fraude

Het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek gaat aangifte doen tegen de penningmeester van het bestuur wegens fraude. Blijkens een brief aan de leden van de vereniging zou de penningmeester misbruik hebben gemaakt van zijn positie en zonder toestemming of overleg transacties hebben uitgevoerd.

Ook zou hij privé-uitgaven hebben gedaan met gebruikmaking van de bankpas van De Driehoek. De penningmeester wordt ook verweten zijn taken te hebben verzaakt waardoor de vereniging contributies niet heeft kunnen innen. Om wat voor bedrag het gaat is niet bekend gemaakt.

Doordat de penningmeester zijn werkzaamheden verzaakte werden er ook geen exploitatierekeningen en een jaarverslagen ingediend. Intussen is de penningmeester geschorst en is hem een financiële vordering opgelegd. Ook wordt er aangifte gedaan bij de politie. Een accountantsbureau gaat de boekjaren over 2017 en 2018 controleren.

Het bestuur biedt haar verontschuldigingen aan de leden maar rept met geen woord over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De Driehoek behartigt de belangen van huurders van woningen van o.a. Woningstichting Het Grootslag.

Eén reactie

  1. Kennelijk hebben de kascommissies in een eerder stadium geen onregelmatigheden geconstateerd. Mogelijk is hen dat te verwijten. In hoeverre kunnen ze dan aansprakelijk zijn als ze daarbij echt gefaald zouden hebben. De penningmeester is geschorst en er is een nieuwe penningmeester benoemd. Mogelijk is de frauderende penningmeester dan nog niet uit zijn functie gezet en uit het bestuur. Mogelijk zijn er officieel dan nu 2 penningmeesters. Hoe verhoudt zich dit dan tot regelgeving en de statuten.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: