Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put
Opstallen voldoen niet meer aan de eisen

Uit een bodemonderzoek van De Put aan de Horn in Andijk is gebleken dat dat de deklaag op een aantal plaatsen minder is dan de vereiste 50 cm. Op deze plaatsen dient de deklaag te worden hersteld.

Ook zijn in de mengmonsters van de grond lichte verhogingen van metalen gevonden. Over de resultaten van het bodemonderzoek is gesproken met de Omgevingsdienst NHN en de provincie: er zijn geen gezondheidsrisico’s. Dat meldt de gemeente aan de Dorpsraad Andijk.

De kinderboerderij en speelweide kunnen open blijven. De provincie verplicht de gemeente om in 2019 een herstelplan op te stellen. De maatregelen dienen vervolgens in 2020 uitgevoerd te worden.

De Put is een voormalige vuilnisstortplaats. De gemeente heeft de eeuwigdurende zorgplicht voor De Put. Eén keer per vier jaar dient een bodemonderzoek plaats te vinden.

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put

Plan van aanpak

We grijpen de gelegenheid voor het opstellen van het herstelplan aan om ook te kijken naar de plaats van de kinderboerderij. Moet de kinderboerderij met het nieuwe gebouw erbij verplaatst worden naar een ander deel van De Put? Of zijn andere locaties geschikt? De huidige opstallen bij De Put voldoen niet meer aan de eisen. Inmiddels is een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe accommodatie. Een verblijfsruimte, annex ruimte voor educatieve doelen.

Nieuwe fase voor Kinderboerderij De Put

Beheer

Het beheer komt in handen van Wings Of Change (WOC), dit biedt kansen om de maatschappelijke functie van de kinderboerderij te versterken. WOC is een organisatie die zich richt op mensen met een zorgbehoefte. De cliënten van WOC doen straks, samen met vrijwilligers, begeleid het beheer van de kinderboerderij. WOC is een sterkte organisatie die ervoor zorg dat de kinderboerderij kan blijven bestaan. Stichting Kinderboerderij De Put wordt opgeheven. We verstrekken per 1 augustus 2019 subsidie aan WOC voor het beheer van de kinderboerderij.

Foto’s © CAPAND

%d bloggers liken dit: