Cijfers: lichte stijging aantal inbraken

Cijfers geven inzicht over aantal inbraken over periode van 4 jaar
Vergelijking van de cijfers over 4 jaar

Het aantal inbraken in Andijk is lichtelijk gestegen in de eerste helft van het jaar in vergelijk met voorgaande jaren, dat blijkt uit cijfers die de politie aan de Dorpsraad Andijk heeft verstrekt. “Zowel wat het aantal woninginbraken aangaat als inbraken bij bedrijven is dat het geval”, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad.

Informatieavond

“Volgens een woordvoerder van de politie staat Andijk hiermee niet op zichzelf, dit is iets wat de politie over de hele breedte ziet, zowel wat gebied als misdrijfsoort aangaat. Dat neemt niet weg dat we als dorpsraad ons blijvend inzetten op inbraakpreventie. In de herfst houden we een speciale informatieavond in samenwerking met de gemeente en de politie over dit onderwerp.”

Uit de cijfers blijkt dat vooral gekwalificeerde diefstal toeneemt: “Iedereen weet wat diefstal betekent, de wet maakt onderscheid tussen diefstal en gekwalificeerde diefstal. Dat laatste is diefstal onder, zo zou je het kunnen noemen, verzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld diefstal met geweld, of diefstal uit een woning of van een afgesloten terrein. Uit de politiecijfers blijkt dat vooral gekwalificeerde diefstal toeneemt”, aldus Van Keulen.

Inbraakpreventie

Intussen kan men op eenvoudige wijze een hoop leed voorkomen door maatregelen te treffen zoals goede hang- en sluiwerk op deuren en ramen, en die ook dicht en op slot houden als men even weggaat, ook als het warm weer is. “Juist met het mooie weer zie je vaak dat deuren en ramen wagenwijd openstaan. Het aantal inbraken stijgt dan ook! Open deuren en ramen zijn bijna uitnodigend voor inbrekers, of beter gezegd insluipers, die dan hun slag slaan. Eén op de vier inbraken komt doordat deuren of ramen niet goed zijn afgesloten!”

Hieronder twee knoppen, klik erop: één voor tips wat je kunt doen om de kans op een inbraak zo klein mogelijk te houden en een knop om deel te nemen aan de Buurtpreventie App Nextdoor Andijk!

%d bloggers liken dit: