VN-comité Handicap wil weten hoe het VN-Verdrag wordt toegepast in de gemeente Medemblik en daarbuiten. Deel jouw ervaringen! #CRPD

VN-comité Handicap wil weten hoe het VN-Verdrag wordt toegepast. Deel jouw ervaringen!

Hebben mensen met een beperking of chronische ziekte dezelfde kansen als anderen? De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag handicap is door het VN-comité Handicap* in Genève gevraagd om inzicht te geven in de huidige stand van zaken in Nederland. Deze schaduwrapportage volgt op het rapport van de Nederlandse overheid van afgelopen jaar. Om een eigen rapportage op te stellen hebben we wel jouw hulp nodig!

VN-comité Handicap wil weten hoe het VN-Verdrag wordt toegepast. Deel jouw ervaringen! #CRPD

Een schaduwrapportage?

Omdat de rapportage niet vanuit de overheid kijkt maar expliciet vanuit belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen, wordt dit ook wel een schaduwrapportage genoemd. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland in kaart te brengen en daar waar knelpunten zijn de Nederlandse overheid hierop aan te spreken.

Geen wollig rapport, maar jouw verhaal

Om tot een gedegen rapportage te komen is een analyse gemaakt van de beschikbare informatiebronnen. Het gaat hierbij om onderzoeken, meldacties, artikelen en andere informatiebronnen die de afgelopen jaren verschenen zijn over de ervaringen van mensen met een beperking of aandoening.

VN-comité Handicap wil weten hoe het VN-Verdrag wordt toegepast. Deel jouw ervaringen! #CRPD
Wat zijn jouw ervaringen binnen de gemeente Medemblik, West-Friesland of daarbuiten met de invoering van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking? Merk je dat de toegankelijkheid nu echt verbeterd is?

Deel jouw verhaal!

Zonder echte ervaringsverhalen krijgt de Verenigde Naties nooit een goed beeld van de werkelijkheid. Juist daarom is het Vertelpunt VN-verdrag tijdelijk opengesteld. Het Vertelpunt is een website waar je gemakkelijk jouw positieve en negatieve ervaringsverhalen anoniem kunt delen. Zo krijgen we een duidelijk beeld te krijgen wat op dit moment de belangrijkste knelpunten zijn.

Klik op onderstaande rode knop,
en deel jouw verhaal!


VN-comité Handicap wil weten hoe het VN-Verdrag wordt toegepast. Deel jouw ervaringen! #CRPD

* – de formele naam luidt: Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

%d bloggers liken dit: