CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik

CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik
Ligging parkeergarage locatie busstation – de parkeergarage is schematisch aangegeven. Afbeelding Sweco
CDA Medemblik tegen komst parkeergarage in Medemblik
Het amendement

De CDA-fractie in de gemeenteraad van de gemeente Medemblik is tegen de komst van een halfverdiepte parkeergarage in de stad Medemblik. Dat maakte Els v.d. Bosch bekend.

Het CDA ziet Medemblik als de oudste stad is van West-Friesland: “Met een mooi historisch aanzicht. Rentmeesterschap gaat niet alleen over landschap en natuur maar ook over cultuur. Dit hebben wij geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Wij willen zuinig zijn op ons cultuur-historisch erfgoed zoals de Museumstoomtram”, aldus een overweging in de amendement die de fractie vanavond indient.

“Een parkeergarage op deze locatie draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad en wij zien graag nader onderzoek naar extra parkeermogelijkheden in de openbare ruimte, rekening houdend met de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied.”

De fractie meldt verder dat één parkeerplaats in dit scenario € 35.000 zou gaan kosten en dit vindt het CDA financieel onverantwoord.

Wijzigingsvoorstel

De fractie wil dat een alinea in het ‘Besluit nr. 4’ wordt gewijzigd. Nu staat daarin: “Het college opdracht te geven om uiterlijk in 2020 te komen met een voorstel voor een half verdiepte parkeergarage op de locatie busstation en de verplaatsing van het busstation en onderzoek te doen naar extra parkeermogelijkheden in de openbare ruimte” Dit moet vervangen worden door: “Het college opdracht te geven om onderzoek te doen naar extra parkeermogelijkheden in de openbare ruimte.”

Vanavond wordt dit amendement in stemming gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering.

%d bloggers liken dit: