Laatste raadsvergadering voor zomerreces

Laatste raadsvergadering voor zomerreces

De gemeenteraad komt donderdag 11 juli a.s. weer in vergadering bijeen in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum en deze vergadering wordt als te doen gebruikelijk voorgezeten door de edelachtbare heer burgemeester F. Streng.

Het is tevens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

Parkeren

Opvallend is dat de eerder opgelegde geheimhouding over de parkeerplannen in Medemblik nu weer wordt opgeheven, althans er ligt een raadsvoorstel om dit te doen. Wat het parkeren aangaat in Medemblik, dit onderwerp komt nu ook aan de orde, lees hier het raadsvoorstel.

Saillant detail is dat het college aangeeft dat het niet duidelijk is hoe de kosten voor de optie van een half verdiepte parkeergarage, zijn ca € 2,3 miljoen, zich verhouden tot oplossingen in de openbare ruimte.

Een parkeergarage met plaats voor 42 auto’s: ca € 2,3 miljoen (circa € 55.000 per parkeerplaats!)

Het gaat de gemeenschap van deze gemeente in ieder geval miljoenen kosten om het parkeerprobleem in de stad Medemblik op te lossen of wel circa € 55,00 per inwoner, groot of klein!

Agenda

De vergadering vindt plaats in de raadszaal en begint om 19:00 uur. Naar verwachting eindigt de vergadering rond de klok van 22:15 uur
De vergadering is openbaar en kan vanaf de publieke tribune worden bijgewoond. Ook thuis of elders kan de raadsvergadering worden gevolgd via internet.

Bekijk hier de Agenda

Moties en amendementen

Hieronder een overzicht van de ingediende moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen). Omwille van de leesbaarheid hebben we de kolom met de aanduiding of het een motie of een amendement betreft weggelaten. Met dank aan Els v.d. Bosch

%d bloggers liken dit: