Onderzoek ‘Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp – Gemeente Medemblik’

De RKC bestaat uit drie externe leden. Deze leden zijn benoemd door de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer. De leden van de commissie zijn (v.l.n.r.): Edwin Westphal, Henk Wokke (voorzitter), Nelleke Domburg en Martine Klaassen Bos (secretaris, ontbreekt op de foto)

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in mei 2019 een rekenkamerrapport aan de gemeenteraad van Medemblik aangeboden over het onderzoek naar ‘Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp’.

Waarom dit onderzoek?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is hierdoor essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie – ofwel de overdracht van taken naar de gemeente – zit de gemeente Medemblik nu in de fase van transformatie, de overgang naar een nieuwe werkwijze. Daarbij is de inzet om meer in te zetten op preventie en het versterken van de eigen kracht van jongeren.

Bij een goede samenwerking tussen partijen zijn verschillende aspecten van belang, waaronder het afstemmen van ambitie en doelen, inzicht in elkaars belangen en het proces van samenwerken. In het onderzoek zijn deze verschillende aspecten van samenwerking tussen zorgpartijen en de gemeente in de praktijk onderzocht. Daarvoor is onder andere een enquête uitgezet onder zorgpartijen. Daarnaast is het  huidige beleid ook bekeken vanuit belangrijke principes voor effectieve ketensamenwerking.

Wat staat er in?

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in Medemblik in het beleid (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019). In de rapportage zijn de beoordelingen van zorgpartijen over verschillende samenwerkingsaspecten opgenomen.

De RKC constateert dat veel zaken met betrekking tot samenwerking goed geregeld zijn, maar dat er op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn.

Richting de toekomst geeft de RKC aan dat het o.a. belangrijk is om bij beleid en uitvoering meer in te zetten op ketensamenwerking.

De conclusies en aanbevelingen ondersteunen de gemeenteraad bij de kaderstelling en controle op de transformatie van de jeugdhulp en bij het gesprek met het college over de sturing van dit proces .

Conclusies:

Conclusie 1: Kaders en controle. De kaders en controle zijn nu gericht op het budget. Er is minder scherpe aandacht voor kaderstelling en controle op het maatschappelijk effect. Het risico is dat er niet scherp genoeg gestuurd word op het uiteindelijke doelen van de transformatie: het versterken van de eigen kracht en het terugbrengen van specialistische zorg (2de lijn).

Conclusie 2: Praktijk. Qua structuur heeft Medemblik veel goed geregeld. In de praktijk is meer aandacht nodig voor samenwerking: inzicht in belangen, faciliteiten, regierol en evaluatie

Conclusie 3: Visie. De visie van Medemblik kan bij veranderende trends en demografische ontwikkelingen leiden tot toename van jeugdhulp en overschrijdingen van het budget

Conclusie 4: Ketensamenwerking. In het nieuwe beleid is aandacht voor de principes van ketensamenwerking. Deze aandacht behoeft aanscherping, zowel in beleid als uitvoering, om tot betere ketensamenwerking te komen.

De aanbevelingen van de RKC vindt u in het rapport (zie link hieronder).

Behandeling van het rapport:
Het rapport wordt besproken in de oriënterende commissie van 20 juni a.s. In de raadsvergadering 11 juli 2019 besluit de raad over opvolging van de aanbevelingen.

Het rapport is digitaal beschikbaar via (PDF-bestand):

www.medemblik.nl/rekenkamercommissie

Foto kinderen door Lukas op Pexels.com
Foto RKC - gemeente Medemblik