WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: “Er zijn nog 227 wachtenden voor u”

WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: "Er zijn nog 227 wachtenden voor u"
Wachtlijst Wmo
Anneke van der Geest van PW2010
Anneke van der Geest (PW2010)

Als antwoord op schriftelijke vragen van Anneke van der Geest van PW2010 berichtte het college van B&W dat de gemeente een wachtlijst kent van 227 meldingen, althans in de week van Hemelvaart.

Het college stelt dat het aantal aanvragen drastisch zou zijn gestegen en antwoordde in eerste aanleg dat het aantal aanvragen in het eerste kwartaal van 2019 met circa 80% zou zijn gestegen. Maar het was niet duidelijk om welke aantallen het precies zou gaan. Maar in de tweede serie vragen van PW2010 werd duidelijk dat er 227 meldingen zijn.

Bekijk hier de schriftelijke vragen van PW2010 en de antwoorden daarop door het college

‘Te weinig professionals’

De gemeente probeert de wachtlijst weg te werken en te voorkomen dat er een nieuwe ontstaat maar naar eigen zeggen kampt Medemblik met krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om goede professionals. “We hebben de afgelopen periode intensief geworven. Ook hebben we door middel van een aanbesteding nieuwe uitzendbureaus tot onze beschikking die hierin mee kunnen denken”, aldus de gemeente in de beantwoording.


‘Meer dan zes maanden wachten’

WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: "Er zijn nog 227 wachtenden voor u"

Navraag bij de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT Medemblik) leert dat er nog steeds aanvragen liggen die nog steeds niet in behandeling zijn genomen door de gemeente. “Bij ons zijn een aantal gevallen bekend waar de aanvrager nog steeds wacht op een inhoudelijke behandeling van de aanvraag. We praten dan niet over een week langer wachten, maar over maanden, en zelfs langer dan een half jaar. Het maakt dan niet uit of de aanvraag werd gedaan door de betrokkene zelf of door een professional, zoals uit de zorg,” aldus Gerrit van Keulen van GWT Medemblik.

WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: "Er zijn nog 227 wachtenden voor u"
Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

“Ook de kwaliteit van de geleverde hulpmiddelen of dienstverlening zoals reparaties of aanpassingen daarvan door het bedrijf die hulpmiddelen levert laat te wensen over. Klagen heeft geen zin. Ook niet bij de gemeente. Zo is er een geval bekend waar het bedrijf tot vier keer aan kwam zetten met een verkeerd onderdeel… per saldo moet iemand dan maanden wachten voordat een hulpmiddel goed wordt gerepareerd. Of krijgen mensen een rolstoel die feitelijk alleen voor binnen is bedoeld, maar zo’n stoel ook buiten moeten gebruiken. Of een elektrische rolstoel voorzien van een motor bedoeld voor binnen, maar niet voor buiten… En laten we het maar niet hebben over hulp in de huishouding…”

WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: "Er zijn nog 227 wachtenden voor u"
Ombudsman WMO?

Ombudsman Wmo-zaken

“De Westfriese gemeenten zouden dan ook een ombudsman moeten aanstellen waar mensen die aangewezen zijn op voorzieningen vanuit de Wmo terecht kunnen. Heb je nu klachten over de Wmo dan moet je bij het Wmo-loket zijn, maar dan is dit de slager die zijn eigen vlees keurt. Een onafhankelijk instituut, dicht bij huis is iets waar de mensen op zitten te wachten. Het moet dan wel zo zijn dat zo’n ombudsman alle klachten over de Wmo in behandeling moet kunnen nemen, van het moment dat de aanvraag wordt ingediend tot aan het gebruik van hulpmiddelen. En alles wat daartussen zit”, aldus Van Keulen. “Niemand kiest voor zo’n situatie dat men is aangewezen op voorzieningen vanuit de Wmo. En als het college zegt voor een inclusieve samenleving te staan, eenzaamheid wil bestrijden, mensen wil betrekken dan moet het sowieso in de basis goed functioneren … maar of dat het geval is?!”

WMO-aanvragen binnen de gemeente Medemblik: "Er zijn nog 227 wachtenden voor u"
Implementatie VN-Verdrag: Trekken aan een dood paard

Implementatie VN-Verdrag Handicap

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik zet zich onder meer in voor toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen en wil graag dat de implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking (VN-verdrag Handicap) wordt toegepast binnen de gemeente Medemblik. “De gemeente Medemblik blinkt uit in het negeren van het VN-Verdrag Handicap. De pilot en het vervolg daarop ligt nu ergens te verstoffen in een bureaulade. Er zijn gemeenteraadsleden die zich ervoor willen inzetten, die van goede wil zijn. Helaas zien we er niks van terug in de praktijk of in het akkoord van het college en coalitie. De praktijk wijst dat namelijk ook uit… Het lijkt erop dat je aan een dood paard zit te trekken!”

Contact GWT Medemblik
E-mail gwtmedemblik@gmail.com
Adres: GWT Medemblik – Witte Valkstraat 12 – 1619 XN Andijk

Foto's
Paard - Helena Lopes op Pexels.com 
Ombudsman - rawpixel.com op Pexels.com 
Hulpmiddelen - Judita Tamošiūnaitė op Pexels.com 
Wachtlijst WMo - Tookapic op Pexels.com 
%d bloggers liken dit: