Agenda’s commissievergaderingen

Agenda's commissievergaderingen

De commissies Ruimte, Bestuur & Middelen en Samenleving komen weer in vergadering bijeen en wel op twee verschillende dagen: 13 en 20 juni a.s.

Op 13 juni komt de commissie Ruimte voor de eerste keer bijeen, maar ook op 20 juni. Op de laatstgenoemde datum komen ook de andere commissies bijeen: B&M en Samenleving.

Je moet ook rekening houden dat de aanvangstijden anders zijn dan te doen gebruikelijk, namelijk 1900 uur in plaats van 1930 uur!

Wat ongewijzigd blijft is het geïnstitutionaliseerde Koffie- of Theedrinken. Burgers die de vergadering bijwonen op de publieke tribune krijgen – als vanouds – koffie of thee en later op de avond een verfrissing aangeboden van gemeentewege!

Agenda

De agenda’s met daarin de raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders zijn gelukkig wel onder één dak te vinden en wel hier:

Voor zover een commissievergadering in de raadszaal gehouden wordt kan deze via internet worden gevolgd en kun je thuis of elders waar je de vergadering volgt op eigen wijze de avond invullen, bijvoorbeeld met een bakje pinda’s of harde noten.

Harde noten en hamer- en bespreekstukken

Voor de nieuwkomers is het belangrijk te weten dat er tijdens deze vergaderingen geen (harde) noten worden gekraakt. Dat gebeurt pas in een gemeenteraadsvergadering die in de regel op de laatste donderdag van de maand wordt gehouden. De commissievergaderingen zijn er voor bedoeld om het college op onderdelen te bevragen en in de meningsvormende commissievergaderingen worden min of meer de standpunten ingenomen door de verschillende fracties, in ieder geval zullen de aanwezige commissieraadsleden aangeven welk agendapunt als hamerstuk- en welk ander onderwerp als bespreekstuk zal worden behandeld in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering.

Agenda's commissievergaderingen - de gemeenteraad in de raadszaal voor een gemeenteraadsvergadering.
De gemeenteraad
%d bloggers liken dit: