Dorpsraad: ‘Gemeente én waterschap gaan samen kijken naar definitieve oplossing Ged. Laanweg’

Dorpsraad: ‘Gemeente én waterschap gaan samen kijken naar definitieve oplossing Ged. Laanweg’
Hoogheemraad Rob Veenman (links) en burgemeester Frank Streng (rechts) in overleg met de Dorpsraad Andijk. Siem Zeilemaker (midden) besprak een andere onderwerp met het waterschap over wegen in het gebied van de gemeente Medemblik

Andijk | Wognum – De gemeente Medemblik en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan met elkaar in overleg om mogelijkheden te bekijken voor een definitieve oplossing voor de gevaarlijke kruispunten op de Ged. Laanweg met de Kadijkweg en de Gerrit de Vriesweg, zo meldt een woordvoerder van de Dorpsraad Andijk.

Rotonde Kadijkweg – Ged. Laanweg

De wegen in de polder zijn in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deze is daarom dan ook verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op deze wegen.

“We hebben vanochtend overleg gevoerd met de portefeuillehouder Verkeer van de gemeente Medemblik, burgemeester Streng, en die van het waterschap, de heemraad de heer Veenman en uit dat overleg is de toezegging voortgekomen dat de gemeente Medemblik samen met het waterschap gaat kijken op welke manier een rotonde op het kruispunt en de Kadijkweg kan worden gerealiseerd.

Bajonetaansluiting Gerrit de Vriesweg

Bij het kruispunt van de Ged. Laanweg met de Gerrit de Vriesweg moet één van de wegen worden verlegd, een zogeheten bajonetaansluiting”, aldus aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad, die samen met Wim Floor het overleg met de gemeente en waterschap voerde.

Duurzaam veilige wegen

“De burgemeester is een grote voorstander van duurzame veiligheid op de polderwegen en heeft het waterschap aangeboden dit gezamenlijk aan te pakken. Da’s een uitstekende zaak want hiermee laat de portefeuillehouder zien dat het hem menens is wat de veiligheid aangaat! Ook zijn we overeengekomen dat de de realisatie van rotonde en de bajonetkruising zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Het moet niet jaren en jaren gaan duren! Wij als dorpsraad zijn erg blij met deze toezeggingen! Dit zal dan ook het doorgaand vrachtverkeer uit het dorp houden hetgeen de verkeersveiligheid in het dorp ook ten goede zal komen!”

Besluitvormingsproces

“Natuurlijk moet er van alles gebeuren op ambtelijk niveau en moet de gemeenteraad van de gemeente Medemblik akkoord gaan met het voorstel wat ter zijner tijd de raad zal worden aangeboden en er geld voor vrijmaken maar we kunnen ons niet voorstellen dat de gemeenteraad dit gaat afwijzen. We zijn al meer dan 40 jaar aan het soebatten over deze gevaarlijke weg en ondanks de vorige jaar aangebrachte aanpassingen, zogenaamd ter verbetering van de verkeersveiligheid, zijn er alweer zes, zeven ongevallen geweest op deze weg en dat zegt weer genoeg zo niet alles wat de verkeersveiligheid aangaat!”

Betrokkenheid bevolking

Wim Floor van de Dorpsraad Andijk

“Ook het participatieproces wordt verbeterd! Burgemeester Streng zegde ook toe dat de inwoners van Andijk hier nauw bij zullen worden betrokken omdat we al eerder aangaven dat een door het waterschap georganiseerde informatiebijeenkomst in een naburige dorp (Wervershoof) over de Ged. Laanweg in Andijk nu niet bepaald een ideale invulling geeft de inwoners van Andijk hierbij te betrekken. Men had hier in Andijk een avond moeten beleggen, maar niet in Wervershoof!”

De dorpsraad gaat de gang van zaken nauwlettend volgen.

Foto’s © CAPAND

%d bloggers liken dit: