Noord-Holland Noord zet schouders onder ‘Perspectief op Werk’ – Acties om meer mensen aan het werk te krijgen

Noord-Holland Noord zet schouders onder 'Perspectief op Werk' - Acties om meer mensen aan het werk te krijgen
Op de foto (van links naar rechts): Elly Konijn-Vermaas (wethouder Alkmaar en voorzitter RPAnhn), Jeroen Veerman (bestuurder RPAnhn namens VNO-NCW), Brian Verweij (strategisch adviseur RPAnhn) en Sharon Smit (directeur RPAnhn)

Vorige week ondertekenden de Alkmaarse wethouder en voorzitter RPAnhn, Elly Konijn-Vermaas en Jeroen Veerman, bestuurder RPAnhn namens VNO-NCW, het actieplan ‘Perspectief op Werk’. In het plan staan acties voor de komende twee jaar om meer mensen aan het werk te helpen.

Noord-Holland Noord zet schouders onder 'Perspectief op Werk' - Acties om meer mensen aan het werk te krijgen

Alle partijen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord zetten hiermee samen de schouders eronder om werkzoekenden aan het werk te helpen en werkgevers bij te staan om vacatures te vervullen. Hiermee sluit RPAnhn aan op het programma ‘Perspectief op Werk’; waarin werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries OCW en SZW een oproep doen aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor de uitvoering extra middelen beschikbaar.

Elly Konijn-Vermaas: “De vraag van werkgevers naar arbeidskrachten is aan de ene kant groot en neemt nog fors toe. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen. In ‘Perspectief op Werk’ staan concrete acties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om weer aan het werk te gaan. Dit, omdat zij niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, statushouders en mensen die langdurig zonder werk zijn. ‘Perspectief op Werk’ is naast een extra impuls ook een leertraject om vanuit de praktijk te bezien hoe de bemiddeling verbeterd kan worden.”

Samenwerken

“De acties die we gaan doen”, zegt Jeroen Veerman, “zijn er op gericht de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten en vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Samen met werkgevers kijken we dan ook hoe werk anders georganiseerd kan worden, op welke wijze begeleiding op de werkvloer of extra scholing mogelijkheden biedt, maar ook hoe kandidaten werkfit worden en blijven.”

Regionale Arbeidsmarktagenda

Het actieplan ‘Perspectief op Werk’ is op initiatief van RPAnhn samen met werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werkgeversorganisaties opgesteld. De afspraken over de samenwerking tussen deze partijen in Noord-Holland Noord ligt vast in het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’. Met dit convenant dragen alle 34 regionale partners de ambitie uit om een krachtige arbeidsmarkt te realiseren waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie. In RPAnhn werken werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en onderwijs samen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.

%d bloggers liken dit: