Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer #EK2019

Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer #EK2019
Mevrouw Suzanne Klaassen (D66) neemt het stemformulier in ontvangst van commissaris van de Koning Arthur van Dijk

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kozen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het stembureau heeft de stemmen geteld. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht. 

Uitslag

De uitslag van de verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is als volgt: 

 • VVD: 9 stemmen op kandidaat 1: Mw Jorritsma
 • CDA: 4 stemmen op kandidaat 1: De heer Knapen
 • D66: 6 stemmen op kandidaat 1: Mw Bredenoord
 • PVV: 3 stemmen op kandidaat 7: Mw Bezaan
 • SP: 3 stemmen op kandidaat 1: De heer Kox
 • PvdA: 6 stemmen op kandidaat 1: Mw Vos
 • GroenLinks: 9 stemmen op kandidaat 1: De heer Rosenmöller
 • ChristenUnie: 1 stemmen op kandidaat 1: Mw Bikker
 • Partij voor de Dieren: 2 stemmen op kandidaat 1: De heer Koffeman, 1 stem op kandidaat 2: Mw Teunissen
 • SGP: 0 stemmen
 • 50PLUS: 1 stem op kandidaat 1: De heer van Rooijen
 • Onafhankelijke Senaatsfractie: 0 stemmen
 • Forum voor Democratie: 1 stem op kandidaat 1: De heer Otten en 8 stemmen op kandidaat 16: De heer Berkhout
 • Denk: 1 stem op kandidaat 1: de heer Öztürk
Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer #EK2019
Getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer of ook wel de Senaat. De Eerste Kamer beoordeelt nieuwe wetgeving maar kan zelf geen nieuwe wetsvoorstellen indienen. Als de Eerste Kamer een wet niet aanneemt dan kan degene die de wet heeft ingediend of de wet aanpassen en opnieuw indienen of het laten voor wat het is.
Pas nadat de wet door de Eerste Kamer is aangenomen wordt de wet door de Koning ondertekend en treedt het in werking op datum wat in de wet staat. Meestal is dat met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Definitieve uitslag verkiezingen

Na de stemming worden de stembiljetten in een envelop gedeponeerd waarna deze wordt verzegeld. De Statengriffie brengt deze envelop met het proces-verbaal van de uitslag naar het Centraal Stembureau in Den Haag.

De uitslagen uit alle twaalf provincies worden daar bij elkaar gebracht. Bij de bepaling van de einduitslag wordt aan de stemmen uit de dichtbevolkte provincies – waaronder Noord-Holland – een groter gewicht toegekend dan de stemmen uit de dunbevolkte provincies.

Officiële uitslag

Op vrijdag 31 mei om 16.00 uur houdt de Kiesraad in het gebouw van de Eerste Kamer een openbare zitting waarin de uitslag wordt vastgesteld.

Caraïbisch Nederland

Sinds 2019 doen ook de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caraïbisch Nederland aan de verkiezing mee. 

Terugkijken

De verkiezing van de Eerste Kamer door Provinciale Staten van Noord-Holland is terug te zien via de website van de provincie Noord-Holland.

Foto Provincie Noord-Holland | bbw CAPAND
Afbeelding CAPAND INFOGRAFICS

%d bloggers liken dit: