Gemeente dicht op donderdag 30 en vrijdag 31 mei | Maaien bermen en goten vegen

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het gemeentehuis gesloten. Voor het aanvragen van producten of het maken van een afspraak kunt u terecht op de gemeentelijke website.

Maaien van bermen en vegen goten langs de wegen

Vanaf half mei zijn de maairondes gestart. We maaien of klepelen (hierbij wordt het gras gelijk verpulverd) de wegbermen en slootkanten binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gebeurt dit door het Hoogheemraadschap.

Schema maaien/klepelen

  • Mei: klepelen eerste meters van de bermen en op kruisingen vanwege de verkeersveiligheid.(veiligheidsronde)
  • Juni: de wegbermen en slootkanten worden volledig gemaaid/geklepeld.
  • Augustus: klepelen van de veiligheidsronde.
  • September/oktober: de wegbermen en slootkanten worden volledig gemaaid/geklepeld.

Zorg voor flora en fauna

Voor het maaien houden we rekening met nesten en beschermde plantsoorten. Ook houden we qua planning rekening met het broedseizoen vanaf maart tot half juni. De bermen worden elk jaar op dezelfde manier en in dezelfde periode onderhouden. Door deze werkwijze zijn juist meer plantensoorten in de berm gaan groeien.

Vegen van de goten langs de wegen

Regelmatig vegen voorkomt groei van onkruid en ophoping van straatvuil. De eerste veegrondes van zijn in april uitgevoerd. In juni, juli, september en november worden de goten geveegd.

%d bloggers liken dit: