Onderzoek Dorpsraad: Vuurwerk afsteken verbieden?

Onderzoek Dorpsraad: Vuurwerk afsteken verbieden?
Vuurwerk verbieden?
Onderzoek Dorpsraad: Vuurwerk afsteken verbieden?

Andijk | Binnenkort wordt door de gemeente een bijeenkomst van de kernraden georganiseerd met als onderwerp “Vuurwerk”. En dan met name de overlast die dit met zich meebrengt.

De Dorpsraad Andijk wilt weten wat de Andijkers daar zelf van vinden en houdt een onderzoek op Facebook. “We hebben een speciale pagina in het leven geroepen waar we de inwoners van Andijk om hun mening vragen. Dit keer gaat het over het vuurwerk, de vraag is ‘moet het verboden worden om vuurwerk af te steken?” Het onderzoek duurt tot 16 jun a.s.

Er is een trend gaande dat er steeds meer mensen tegen het het afsteken van vuurwerk zijn. De kranten besteden er aandacht aan. Ook allerlei overheidsinstanties zijn erop tegen, zoals politie, brandweer en ambulancediensten omdat ze in aanraking komen met de gevolgen van vuurwerk en dan met name de gevolgen van illegaal vuurwerk.

Onderzoek Dorpsraad: Vuurwerk afsteken verbieden?
De brief aan het kabinet

Brief politiebonden aan kabinet

Zo schrijven de politiebonden in een brief aan het kabinet:

“De jaarwisseling gaat in Nederland al lange tijd gepaard met forse veiligheidsproblemen. Vuurwerk speelt hierbij een centrale rol. Hulpverleners en politiemensen krijgen gedurende Oud & Nieuw veelvuldig te maken met burgers die dit vuurwerk tegen hen gebruiken, door het bijvoorbeeld richting hen te gooien of af te steken. Als politiebonden staan wij voor de belangen van politiemedewerkers en dringen we dan ook al jaren aan op maatregelen om dit geweld tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen zoals verhoging van de strafeis voor geweldplegers en het instellen van vuurwerkvrije zones. Maar de effecten daarvan zijn onvoldoende.

De politiebonden roepen het kabinet op een vuurwerkverbod in te stellen: “We doen middels deze brief dan ook een beroep op u: Bescherm de burger en uw werknemers, onze collega’s bij de politie en in de hulpverlening. De enige juiste keuze die u hier als overheid kunt maken is het heroverwegen van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kan niet anders of de ernst van de situatie is na afgelopen jaarwisseling doorgedrongen tot diep in de Tweede Kamer.

(De brief is van 19 januari 2019 – red)

“Aan de hand van een onderzoek onder de inwoners van Andijk willen we weten wat hun mening hierover is. We weten op voorhand dat de opvattingen verdeeld zijn. De één wil het absoluut niet en de ander absoluut wel, daartussen mensen die voorwaarden stellen…, aan ons als dorpsraad om dit uit te zoeken”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Eerder onderzoek

ADR Nieuwsmedia heeft al eerder een onderzoek gedaan naar een mogelijk vuurwerkverbod binnen de gemeente Medemblik. 105 mensen hebben hierop gereageerd. De uitkomst daarvan is dat 68% te kennen gaf tegen een verbod te zijn van het afsteken van vuurwerk tijdens Oud & Nieuw; 30% is voor en 3% weet het niet of zegt geen mening te hebben.

Ook krijgt het centraal afsteken van vuurwerk, een zogeheten vuurwerkshow weinig bijval in dit onderzoek: 64% is tegen, 30% is er voor en de rest weet het niet of heeft geen mening.

“In hoeverre Andijkers bij dit onderzoek betrokken zijn weten we niet, men heeft zich gericht op de inwoners van de gemeente Medemblik. Wij willen nu met dit onderzoek uitzoeken hoe de Andijkers hierover denken!”

Landelijk probleem

“We zitten met een landelijk probleem, wat dan ook landelijk moet worden aangepakt. Maar het kabinet schijnt niet voor een landelijk vuurwerkverbod te zijn en laat het over aan de gemeenten. De gemeenteraad wil nu van de dorpsraden weten hoe die hiertegen aankijken, maar het gaat niet wat wij als dorpsraad ervan vinden maar hoe de inwoners van Andijk hierover denken. Vandaar dit onderzoek!”

Motie

De dorpsraad vraagt zich af wat de bedoeling is van een door de gemeente te organiseren bijeenkomst van de kernraden: “We waken er echter voor dat we als dorpsraad betrokken worden in een politieke kwestie, we willen alleen de feiten op tafel leggen en het is aan het gemeentebestuur wat men daarmee doet. We kunnen alleen de uitkomst van ons onderzoek melden. Bovendien vinden we dat het – omdat het een landelijke kwestie is – een onderwerp is dat door het parlement in overleg met de regering moet worden bedisseld. Nu lijkt het erop dat het kabinet zich daar niet aan wil branden en moeten burgerorganisaties zoals stads, kern-, wijk-, buurt- en dorpsraden de kooltjes uit het vuur moeten halen… Het is ook vreemd te noemen dat de gemeenteraad niet zelf tot een conclusie is gekomen, zij zijn immers de volksvertegenwoordigers.” “De dorpsraad vindt dat de gemeenteraad, desnoods middels een ‘motie vreemd aan de dag’ de gemeente had kunnen opdragen een onderzoek in te stellen onder de bevolking over dit onderwerp. Nu moeten wij het kennelijk doen!”

De enquête wordt gehouden op de Facebookpagina van de Groep Dorpsraad Andijk en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Andijk. Het onderzoek duurt tot 16 juni 2019.

Foto door Heorhii Heorhiichuk op Pexels.com