Auto te water – Ged. Laanweg – Gerrit de Vriesweg | Dorpsraad wil definitieve oplossing ongevallen

Andijk | Ondanks extensieve wegwerkzaamheden in 2018 schijnt het Hoogheemraadschap niet te lukken om de verkeersveiligheid op de Ged. Laanweg en bij de Driehuizen/Veenakkers verbeterd te krijgen”, aldus een reactie van de Dorpsraad Andijk naar aanleiding van alweer een aanrijding op het kruispunt Ged. Laanweg met de Gerrit de Vriesweg. Volgens de dorpsraad is de maat vol met de ‘experimentele plateaus’ en wordt het tijd adequate maatregelen toe te passen: een van de wegen verleggen of een rotonde! “Dat roepen we al jaren! Maar het hoogheemraadschap wil dit niet! Een rotonde of een wegverlegging kost te veel, een plateau is ‘goedkoper’ en kennelijk is men op de gedachte gekomen dat twee plateaus achter elkaar nog beter zou werken…. Niet dus!”

Soebatten over verkeersveiligheid

Auto te water - Ged. Laanweg - Gerrit de Vriesweg | Dorpsraad wil definitieve oplossing

“Sinds de verkaveling in de jaren ’70 van de vorige eeuw, dus meer dan 40 jaar zijn wij hier in de polder aan het soebatten over die verkeersveiligheid. Al die tijd heeft de wegbeheerder slechts op enkele plaatsen echt werk gemaakt van verkeersveiligheid, zoals op het kruispunt Grootslagweg en de Dijkgraaf Grootweg – daar kwam eindelijk – na lang aandringen – een rotonde. Op De Haling/Grootslagweg is bij het kruispunt met de Veilingweg deze weg aan de noordkant deels verlegd waardoor verkeer niet ongehinderd door kan rijden! Dát willen wij ook op de kruispunten op de Ged. Laanweg en bij de Veenakkers/Driehuizen een rotonde”, aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk. “Dit heeft al veel geld gekost, elke keer komt er bij wijze van spreken een plateau bij maar per saldo schieten we er niets mee op! Dit is wat de Ged. Laanweg aangaat al de 6de of 7de aanrijding dit jaar op deze weg, waaronder ook twee eenzijdige ongevallen zitten. Waarschijnlijk zijn die juist door die plateaus gelanceerd!”

‘Experimentele toepassingen van plateaus’

Auto te water - Ged. Laanweg - Gerrit de Vriesweg | Dorpsraad wil definitieve oplossing
De Veilingweg is deels verlegd nadat er (dodelijke) ongevallen plaatsvonden na de verkaveling op dit kruispunt, waar ook Andijkers het slachtoffer waren. Foto Google

“We hebben in maart met de portefeuillehouder gesproken dat de extra plateaus weinig uithalen! Maar ook dat verkeersdeskundigen al jarenlang roepen dat er of een rotonde moet komen of een van wegen deels verleggen zoals op de Veilingweg met de Haling/Grootslagweg. Het moet nu eens klaar zijn met deze vorm van experimentele toepassingen van plateaus want dit zijn niet de eerste plateaus die hier liggen! Als het hoogheemraadschap destijds dit op een adequate manier had aangepakt had het de gemeenschap minder geld gekost! Nu zijn de kruispunten op de Ged. Laanweg weer aangepakt en dat kostte alles bij elkaar naar schatting enkele tonnen. Tel daarbij al die aanpassingen uit het verleden erbij op en je had voor al dat geld prachtige rotondes kunnen aanbrengen! En vooral vele ongelukken daarmee kunnen voorkomen, het aantal verkeersslachtoffers zou sterk dalen en niet in de laatste plaats het aantal dodelijke slachtoffers!”

‘Dovemansoren hoogheemraadschap’

Uit een enquête onder bewoners van de Kleingouw blijkt ook dat er nu meer vrachtverkeer op de Kleingouw rijdt dan voorheen het geval was: 8 op de 10 Andijkers meldden ons desgevraagd dat er volgens eigen waarnemingen nu meer vrachtverkeer over de Kleingouw rijdt. Men geeft aan dat dit komt doordat op de Ged. Laanweg een batterij plateaus zijn aangebracht in het najaar van 2018. Dat is iets waar de dorpsraad voor gewaarschuwd heeft. Het is alsof we tegen dovemansoren praten wat het hoogheemraadschap aangaat”, aldus de voorzitter van de dorpsraad. “De plateaus maken de boel niet veiliger maar zorgen er ook voor dat er meer vrachtverkeer door het dorp gaat rijden; dan hebben we een serieus probleem erbij gekregen!”

Weer in gesprek

“We gaan weer met de portefeuillehouder praten! Dit moet nu eens een keer afgelopen zijn!”

4 Reacties

 1. Hieronder een reactie van mij in de digitale NHD met daaronder een reactie van de kennelijke bestuurder die lijkt aan te sluiten bij de inhoud van mijn reactie:
  James van der Gulik
  Het is daar om de haverklap raak terwijl het kruispunt toch voldoende overzichtelijk lijkt. Mogelijk is de hoge heg aan een kant oorzaak van het opvallend hoge aantal botsingen. Die staat vrij dicht bij het kruispunt.

  Maksymilian Żegocki
  I was a driver of that black Sharan that landed into canal. I wasn’t speeding. I wasn’t driving any fast at all, and I was aware. The problem is with this green wall of bushes that makes you don’t see a shit. I was here on vacation, now I lost my car and most of my belongings, got into debts and I’m trapped here living in bungalow and gathering peonies. I am still glad nobody was hurt in this collision. I saw a cross there…
  Get rid of that bushes srsly Dutch people where is your “safety first’ rule?

  Like

  • Het kruispunt Gerrit de Vriesweg / Ged. Laanweg is een overzichtelijk kruispunt, met of zonder haag. Er geldt een voorrangsregeling (met borden aangegeven). Er zijn plateaus aangebracht om de snelheid te laten verminderen. Eén van de betrokkenen heeft simpelweg niet opgelet en geen voorrang verleend! Overigens is dit kruispunt niet om de haverklap het kruispunt waar aanrijdingen plaatsvinden maar die van de Kadijkweg/Ged. Laanweg. De Dorpsraad Andijk heeft bij de politie opgevraagd wat de oorzaak is van het ongeval!

   Like

 2. In 1975 fietste ik als jonge wachtmeester der rijkspolitie met opper van der Jacht door de nieuw aan te leggen verkaveling. Wij mochten in een bouwkeet de blauwdrukken zien Van het tijdschema en hoe het zou worden. De opper stelde voor de kruisingen iets te laten verspringen, kostte toen weinig meer en zou veel ongevallen voorkomen. De hoofdingenieur keek ons aan, gniffelde wat en vertelde ons dat hij niet verwachtte dat een politieman verstand had van wegen aanleggen. Ongevallen waren haast onmogelijk, want je zag elkaar kilometers ver al aankomen. In zijn opleiding had hij nog nooit van polderblindheid gehoord. Wij, noch burgemeester Knorr konden noch hem, noch de wegbeheerder overtuigen de “dodenweg” simpel te veranderen. Helaas heeft de opper gelijk gekregen, hebben we a een aantal dodelijke verkeersongevallen zelfs de landelijke pers gehaald, en weten ze het bij Hoogheemraadschap nog steeds beter. Het is een bittere les.

  Like

  • Dank voor deze informatie! Interessant ook. Inderdaad, het hoogheemraadschap heeft nog steeds het idee dat zij het beter weten dan de rest. Soms lijkt dat als vechten tegen de bierkaai. Maar opgeven is geen optie bij de Dorpsraad!

   Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: