Dit jaar al € 165.000 aan bijstandsfraude opgespoord

Dit jaar al € 165.000,- aan bijstandsfraude opgespoord
Meer dan 165.000 euro aan bijstandfraude in het eerste kwartaal 2019

In het eerste kwartaal van 2019 heeft WerkSaam Westfriesland met Handhaving en de Sociale Recherche voor € 165.874,26  aan bijstandsfraude opgespoord. WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude. Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. Ook wordt er fraude opgespoord door fraudemeldingen van burgers of andere instanties. Hiernaast voert WerkSaam twee keer per jaar rechtmatigheidscontroles uit.

Dit jaar al € 165.000,- aan bijstandsfraude opgespoord

De Sociale Recherche en Handhaving controleert de rechtmatigheid van de uitkeringen door het opvolgen van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze fraudeonderzoeken kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning) of vermogen. Ook verzwegen vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, een stuk grond of bankrekeningen. Ook  hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.

Ten onrechte ontvangen uitkeringen kunnen door WerkSaam Westfriesland worden beëindigd en teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie kan WerkSaam ook boetes opleggen. Afhankelijk van het bedrag van de aangetoonde fraude, of wanneer er sprake is van herhaling, kan er een strafrechtelijke veroordeling volgen.

Fraude melden

WerkSaam Westfriesland vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude serieus opgepakt door ons.

Soms ontvangen cliënten ten onrechte een (te hoge) uitkering. Dit kan niet altijd als fraude worden gezien, omdat er niet altijd opzet in het spel zit. Andere keren is er wel sprake van opzet. Wij gaan begripvol om met vergissingen van onze cliënten, maar opzet wordt altijd aangepakt.

Iedereen kan anoniem een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden. Wij werken voor de inwoners van de zeven Westfriese gemeenten. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor ons het belangrijkste.

Wij helpen u bij uw zoektocht naar een baan. Bij bedrijven, overheden of in het eigen leer-werkbedrijf van WerkSaam. Kunt u nog niet aan het werk? Dan ontvangt u een uitkering. Wij geloven dat iedereen recht heeft op werk. Of u nu hoog- of laagopgeleid bent. En of u een arbeidsbeperking heeft, of niet.

Foto door Pixabay op Pexels.com
%d bloggers liken dit: