Rommelmarkt Wervershoof

Grootmoeders spullen

Zondag 21 april starten we als het weer meewerkt met de zeer populaire kofferbakmarkt in Wervershoof. Op het terrein van recreatieschap West-Friesland het Nesbos gelegen aan de Oosterdijk, zijn die dag weer vele uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen.

Aan deze markt kan iedereen, ongeacht het wel of niet in het bezit zijn van een kofferbak, deelnemen. Een ideale mogelijkheid om overbodig huisraad, te krappe kleding of uitgelezen boeken van de hand te doen. De markt duurt van 09.30 tot 16.00 uur en zowel de toegang voor bezoekers als het parkeren is gratis.

Overbodige huisraad te koop

Check altijd onze website om te kijken of de markt doorgaat? Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-244739 of 244649. Of kijk op internet: http://www.mikki.nl.

Voor informatie over het terrein kunt u terecht op http://www.recreatieschapwestfriesland.nl zij ondersteunen de organisatie en verlenen vergunning voor deze markt.