Gemeenteraadsvergadering 28 maart

Op donderdag 28 maart a.s. wordt in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum weer een gemeenteraadsvergadering gehouden.

De te behandelen raadsvoorstellen zijn te vinden in de Agenda.

De vergadering is openbaar toegankelijk en begint om 1930 uur en wordt voorgezeten door burgemeester F. Streng.

De vergadering is ook via internet te volgen.

Een van de onderwerpen met betrekking tot Andijk is onderstaand agendapunt:

Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers
Nieuwe Dijk 1 in Andijk (DOC-18-113119)
(Portefeuillehouder: H. Nederpelt)

Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de “uitgebreide procedure” opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen. 

00. Rvs Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk (326KB) 
01. Bijlage 1 – Quick Scan Nieuwe Dijk 1 in Andijk.docx (1,1MB) 
02. Bijlage 2 – Planweergave Nieuwe Dijk 1 in Andijk en units.pdf (901KB) 
03. Bijlage 3 – Ruimtelijke motivering Nieuwe Dijk 1.pdf (283KB) 
04. Beantwoording commissievragen GroenLinks cie. ruimte agendapunt 9 Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 Andijk.pdf (173KB) 
05. Beantwoorde informele vragen PW2010.pdf (149KB

%d bloggers liken dit: