Gemeente Belangen: “Welke maatregelen neemt gemeente Medemblik in verband met klimaatverandering?”

‘Welke maatregelen neemt gemeente Medemblik i.v.m. klimaatverandering?’

De fractie van Gemeente Belangen Medemblik wil van het college van burgemeester en wethouders weten welke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn of worden getroffen als antwoord op de klimaatverandering. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie heeft ingediend.

“Het is duidelijk dat de verandering van het klimaat vooral sinds het begin van deze eeuw steeds prominenter naar voren komt. De temperatuur gaat omhoog, het wordt droger, hittegolven gaan vaker voorkomen en tegelijkertijd wordt de neerslag intenser en extremer. De effecten met de gevolgen van deze klimaatverandering worden omvangrijker en ook de gemeente Medemblik wordt hierdoor meer kwetsbaar. Het proactief nemen van maatregelen om daarmee op een passende wijze in te spelen op de klimaatverandering is gewenst”, aldus Roelandt Paarlberg uit Abbekerk.

Paarlberg wil van het college weten of men ook van mening is dat de effecten van klimaatverandering gevolgen heeft voor de inwoners en omgeving van de gemeente, en zo ja, welke gevolgen dit dan zijn en waar deze zichtbaar en merkbaar zijn. 

Ook wil de indiener van de schriftelijke vragen weten welk beleid er is ten aanzien van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie en wat de financiële consequenties zijn en ook hoe er in regionaal verband wordt omgegaan met het ‘klimaatprobleem‘ en wat de regionale aanpak is.

Het college heeft een paar weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Foto door icon0.com op Pexels.com